Den Helder

Protest GroenLinks tegen weigering rolstoelpad Donkere Duinen

Den Helder – GroenLinks heeft schriftelijke vragen ingediend omtrent de weigering van het college een bestaand pad in de Donkere Duinen te verharden, zodat er ook een korte route voor rolstoelers en mensen met een rollator ontstaat. Door de onverharde paden is gebruik voor duizenden gehandicapten en senioren onmogelijk. In juni 2019 diende GroenLinks hiertoe een plan in, dat aanvankelijk positief werd ontvangen door gemeente.

De motivatie achter dit plan was de toezegging van gemeente om het Verenigde Naties verdrag voor een toegankelijke samenleving uit te voeren. Steeds meer natuurgebieden zijn- of worden de laatste tijd in Nederland voorzien van een rolstoelroute. Daardoor wordt een gebied ook aantrekkelijker voor gehandicapte- en oudere toeristen.

In februari 2020 maakte een ambtenaar samen met enkele rolstoelers een verkenning. Aanbevolen werd om een korte route door het park aan te passen. Op 24 maart besloot het college echter het plan af te blazen. De argumenten waren dat er niets mag veranderen in een Natura 2000 gebied en dat rolstoelers maar gebruik moesten maken van het toegankelijke Mariëndal.

GroenLinks protesteert hiertegen:

1 In vele andere Natura 2000 gebieden zijn ook rolstoelpaden aangelegd, onder meer op de Wadden.

2 Het gaat om het verbeteren van een bestaand pad, niet om het aanleggen van een nieuw pad. Het argument van ‘natuurbescherming’ is buiten proportie. Er wordt geen enkele schade of verandering aan de natuur aangebracht.

3 Gebiedsvreemd is niet van toepassing. Er kunnen bijvoorbeeld grastegels gebruikt worden.

4 Het gaat om het aanpassen van een korte route, niet om alle paden van het bos.

5 Volgens de gemeente ‘moeten rolstoelers maar gebruik maken van het nabij gelegen Mariëndal.’ Dit is een betuttelend en discriminerend ‘appels en peren’ verhaal. Mariëndal is een polderlandschap, Donkere Duinen een bos. De tijd is voorbij dat overheden bepaalden waar gehandicapten wel- of niet van mogen genieten en mee mogen doen.

6 GroenLinks heeft sterk de indruk dat gemeente kiest wat haar het beste financieel uitkomt, en dan ander beleid terzijde schuift, ook het landelijke.

Actie
GroenLinks gaat actie voeren om steunbetuigingen vanuit de bevolking te krijgen. Niet alleen voor rollers en hun begeleiders, maar ook (groot)ouders achter de kinderwagen. Iedereen kan een mail sturen naar keesdejager@mac.com met ‘natuurlijk… ook voor rollers’ in het onderwerp. De gegevens blijven strikt anoniem en worden nergens anders voor gebruikt.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button