Den HelderPolitiek

VVD vraagt met openbare info-avond aandacht voor woningnood

Den Helder – Is er woningnood in Den Helder? Het afgelopen kwartaal kende de snelste prijsstijging van koopwoningen van de afgelopen twintig jaar. Terwijl het aanbod juist naar een dieptepunt lijkt te gaan. De VVD Den Helder maakt zich zorgen of er nog wel voldoende woningen zijn, zowel koop als huur.

VVD-raadslid Rogier Bruin: “Wij gaan daar aandacht voor vragen bij het college. De oplossing klinkt natuurlijk erg makkelijk: bouwen, bouwen, bouwen! En vorig jaar is door de Noordkop-gemeenten een convenant gesloten met regionale afspraken over woningbouw. Maar wat wij willen weten: wat betekent dit nu concreet voor Den Helder? Gaan wij inderdaad wel voldoende bouwen? En vooral: is voldoende inzichtelijk hoe groot het woningprobleem is en wat nodig is om dat op te lossen?”

Daarnaast zijn er natuurlijk nog veel meer zaken die een rol spelen als het gaat om wonen in Den Helder. Bijvoorbeeld duurzaamheid en veiligheid. De VVD heeft daarom Robbert Waltmann, directeur van Woningstichting, gevraagd een presentatie te geven over de stand van zaken. Deze is openbaar en dus voor iedereen (online) toegankelijk, donderdagavond 6 mei. “Woningstichting is natuurlijk bij uitstek degene die ons kan voorlichten over wonen en de woningvoorraad in Den Helder”, aldus Bruin. “En het leuke hieraan is: omdat we zoiets tegenwoordig digitaal doen, kan iedereen die dat wil aansluiten en deelnemen. Zo kan elke inwoner ook rechtstreeks zelf vragen stellen aan de directeur van Woningstichting. En iedereen kan horen wat de plannen en ideeën zijn die Woningstichting heeft in de stad.”

Aanmelden
“Wij hopen dat veel inwoners zich aanmelden. Want helaas kunnen wij nog steeds niet fysiek met onze inwoners in gesprek, vandaar dat wij dat proberen met dit soort openbare Zoom-sessies. Met dit soort online bijeenkomsten hopen wij te horen wat er speelt en leeft in de samenleving. Wij hopen dan ook te weten te komen: hoe is het om een huurwoning te vinden? Is er voldoende doorstroming van huur- naar koopwoningen? Hoe is het als starter op de woningmarkt? En zijn er genoeg mogelijkheden voor ouderen om lang zelfstandig te blijven wonen? Kortom: hoe is het om te wonen in Den Helder? De digitale inspreekavond van de VVD Den Helder, met presentatie door Woningstichting, is op donderdag 6 mei, aanvang 19:30.

Aanmelden kan door te mailen naar info@vvddenhelder.nl.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button