Hollands KroonPolitiek

Gaat woningbouw Dahliapark ten koste van Park de Meet?

Winkel – Het plan voor de realisatie van de nieuwe woonwijk ‘Dahliapark’ in Winkel tussen de Trambaan, de Dorpsstraat en de Nieuwe Niedorperweg gaat mogelijk ten kosten van een klein stuk van het nabijgelegen park ‘De Meet’. De stichting ‘Vrienden van park de Meet’ heeft haar zorgen geuit en politieke partij LADA & Anders stelt vragen aan het college.

Het gaat om een groenstrook aan de noordwest kant van het park. Op een plankaart van stedenbouwkundig bureau Kuiper Compagnons staat aangegeven dat dit gedeelte van de beoogde woonwijk nog verder uitgewerkt moet worden. In het voorlopige ontwerp staan dus nog geen huizen op deze grond. De groenstrook is op dit moment ook niet echt een onderdeel van het park. Het is slechts een aanliggend stuk, wat volgens de Vrienden van park de Meet er gevoelsmatig al bij hoort.

Het verzoek van de organisatie is om de grens van het park aan de gehele Noordwest twee meter uit te breiden en daarmee te verleggen richting de plankavel, “om mogelijke verdere versnippering van het park te voorkomen”. Daarbij merken de vrienden van het park op dat er in 2015 al een stuk van het park verkocht is voor de realisatie van parkeerplaatsen. “Wij vinden dit een zorgelijke ontwikkeling!” Politieke partij LADA & Anders heeft de brief ook ontvangen en wijst het college er nog eens op. Zij vragen om een reactie op het voorstel van de stichting.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button