Politiek

Ingezonden: Politiek is geen beleidsbepaler, maar vooral partner

Beste Politiek geïnteresseerden,

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen haalden plaatselijke partijen 50 procent van de stemmen. Dat resultaat weerspiegelde het wantrouwen van burgers ten aanzien van de traditionele politiek: te afstandelijk en ongeloofwaardig. Behoorlijk Bestuur werkt aan methoden hoe een politiek die dichter bij de burger staat en samenwerking zoekt het gebutste vertrouwen kan herstellen. En zelfs het raadslidmaatschap weer interessant kan maken.

Er zijn diverse redenen waarom mensen er niet over piekeren om actief mee te doen aan de gemeentepolitiek. Een raadslid moet over veel tijd en energie beschikken om te vergaderen en om lijvige rapporten en ingewikkelde beleidsnota’s door te ploegen. Ook moet hij of zij wennen aan de gewoonte van sommige raadsleden om elkaar alleen vliegen af te vangen.

Bij Behoorlijk Bestuur is veel nagedacht over wat de beste manier is om het vertrouwen van de burger terug te winnen en mensen te stimuleren om politiek actief te worden. Opvallend is dat de meest voor de hand liggende oplossing – de burger directer bij het bestuur betrekken − vaak door de landelijke partijen wordt genegeerd. Immers, de politicus die mensen het gevoel van eigenaarschap over hun leef- en werkomgeving teruggeeft, wint daar vertrouwen en betrokkenheid mee.

Als ik terugkijk op de afgelopen 8 jaar en probeer te verwoorden welke lessen onze gemeente kan trekken om het vertrouwen en de betrokkenheid van burgers bij de lokale politiek te vergroten, dan staat voorop dat gekozen politici hun beloften aan de kiezer altijd gestand moeten doen. Niet door ijzeren Heinig te werk te gaan bij het formuleren van een bestuursakkoord, maar door alle partijen en inwoners uit te nodigen om vier jaar lang mee te denken over een bestuursakkoord dat de overeenkomsten tussen partijen in de gemeenteraad benadrukt, in plaats van de verschillen.

Natuurlijk moeten politici trouw blijven aan hun beloften en idealen. Om die te realiseren, moeten ze voortdurend op zoek gaan naar steun van wisselende meerderheden in de raad. Met een dergelijk beleid kan het vertrouwen in de lokale politiek worden hersteld.

Wil de politiek het vertrouwen en de interesse van de burger terugwinnen, dan moet ze het idee loslaten dat alleen zij het beleid bepaalt. Ze is niet meer dé beleidsbepaler en financier, maar vooral partner.

Ingezonden door Mart Coers (Behoorlijk Bestuur)

Toon meer

Gastauteur (Ingezonden)

Bovenstaand bericht is van de hand van een gastauteur. Het betreft een aan de redactie ingezonden artikel. De redactie van Regio Noordkop is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht. Meer info via hoofdredactie@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

1 reactie

  1. Politiek geen beleidsbepaler, maar een partner? Dan wel een onbetrouwbare partner, en die kan ik missen als kiespjn, want ik ben al te vaak bedrogen in het leven…..

Back to top button
%d bloggers liken dit: