Den HelderNieuwsPolitiek

Wachtlijst Veilig Thuis weggewerkt

Den Helder – De vierde kwartaalrapportage van Veilig Thuis toont aan dat de uitgaven over 2019 binnen het begrote bedrag van 9,5 miljoen (8,2 miljoen structureel, 1,3 miljoen ontwikkelbudget) blijven en een positief resultaat kent van € 168.000,-. De gemeente Den Helder betaalde hier € 1.334.000,- aan mee.

Verder kende Veilig Thuis in de zomer van 2019 een wachtlijst aan meldingen, die ondertussen is weggewerkt binnen de organisatie. Veilig Thuis is zowel bereikbaar voor particulieren als professionals voor advies, ondersteuning en het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Met Veilig Thuis kan telefonisch contact worden gezocht. De beller krijgt een medewerker aan de lijn die naar het verhaal luistert. Deze medewerker zet samen met hulpvrager alles op een rij, beantwoordt vragen en geeft advies. Ook kijkt hij of zij in overleg welke hulp nodig is. Anoniem bellen is mogelijk, 0800-2000 (gratis).

Adviezen, meldingen en diensten
De medewerkers van Veilig Thuis gaven in het jaar 2019 in totaal 4540 adviezen (10% lager dan in 2018) aan bellers en registreerden 4368  meldingen (1% lager dan in 2018) van huiselijk geweld en kindermishandeling. Sinds de start van een pilot in juli 2019 worden politiemeldingen waarbij geen sprake is van geweld niet meer als melding aangenomen.

De verwachting van Veilig Thuis is dat het aantal meldingen stijgt in de toekomst, onder andere door de aangescherpte meldcode en de aandacht voor de Meldcode vanuit het project Geweld hoort nergens thuis. Landelijk zal in 2020 een besluit worden genomen over de politiemeldingen ‘geen geweld in afhankelijkheid’; geschat wordt dat dit zo’n 150-200 meldingen per jaar zijn. In de rapportage over 2019 wordt geen melding gemaakt van een mogelijke stijging van huiselijk geweld en kindermishandeling door de coronacrisis.

Tot slot heeft Veilig Thuis in 2019 2.319 meldingen overgedragen aan ketenpartners na een veiligheidsbeoordeling en zijn in totaal 542 onderzoeken afgesloten.

Wachtlijsten
Door onderbezetting is begin 2019 een wachtlijst met meldingen ontstaan. Dit zijn meldingen die niet binnen vijf werkdagen opgepakt worden. In de afgelopen drie kwartalen is de onderbezetting op personeel aangepakt en zijn extra medewerkers aangetrokken om de wachtlijst meldingen aan te pakken. Het resultaat is dat de wachtlijst meldingen is afgenomen en van augustus tot en met half december nagenoeg nul is. In december loopt de wachtlijst op door een beperkte bezetting. De verwachting is dat de wachtlijst onder controle is.

De investering in opleiding en deskundigheid van personeel is deels in 2019 gerealiseerd en loopt door in 2020. In 2019 is meer vast personeel aangetrokken. Veilig Thuis verwacht dat hierdoor de inzet van externen gedurende 2020 geleidelijk afneemt, zodra de wachtlijsten dat toelaten.

Vervolgonderzoek
De uitkomst van een eerdere evaluatie eind 2019 was dat de gemeenten de huidige knelpunten herkennen, maar geen overeenstemming hebben over mogelijke oplossingsrichtingen. Daarom is gekozen om een extern bureau in te huren, dat een onderzoek uitvoert, waarna gemeenten een besluit kunnen nemen over borging, sturing en governance van Veilig Thuis vanaf 2021.

Voor de uitvoering van dit onderzoek heeft de stuurgroep gekozen voor bureau HHM. De kosten voor dit onderzoek bedragen € 39.060, waarvan € 3.984 ten laste van de gemeente Den Helder, en worden gedekt uit het budget 2020. Het onderzoek is in volle gang. Voor het zomerreces wordt de eindrapportage aan de colleges verwacht. In het vierde kwartaal 2020 gaan de gemeenten de besluitvormingsroute in.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button