Den HelderPolitiek

Wethouder Duijnker: “Mijn intenties en betrokkenheid zijn nog steeds hetzelfde”

Den Helder – “Eigenlijk heb ik wel een goede week gehad. Ik heb alles rustig op me in laten werken. Uiteindelijk gaat de gemeenteraad erover en maak ik deel uit van een heel brede coalitie. Ik heb me rustig gevoeld”, aldus wethouder Remco Duijnker van Beter voor Den Helder.

Tot voor kort was hij nog wethouder Remco Duijnker van de Seniorenpartij. In een week tijd zegde die laatste partij het vertrouwen in hem op, trok de partij zich terug uit de coalitie en diende vervolgens tijdens de laatste raadsvergadering een motie van wantrouwen tegen hem in, die op dat moment al binnen de gelederen van Beter voor Den Helder was ingelijfd. De motie werd verworpen en de wethouder blijft wethouder. “Mijn intenties en betrokkenheid zijn nog steeds hetzelfde.”

Terug naar 16 mei 2020. De dag waarop fractievoorzitter Carla van Driesten van de Seniorenpartij vanuit het niets tijdens een radio-uitzending op de LOS zeer kritisch was op de eigen wethouder, die volgens haar te weinig had bereikt voor de senioren in Den Helder. Bovendien gaf ze te kennen om uit de coalitie te willen stappen.

Het radio-interview ontging Duijnker, maar de geschreven tekst die volgde op Den Helder Actueel niet. “Ik werd er thuis mee geconfronteerd. Ik heb tien minuten doodstil voor het scherm gezeten en geloof me, ik ben niet snel sprakeloos. Ik dacht terug aan de eerste coalitiegesprekken in 2018. Ik heb gezien hoe bevlogen Harmen Krul en Carlo Assorgia waren om negatieve impulsen achter ons te laten en met een constructieve blik naar de toekomst te kijken. Het was aanstekelijk en andere partijen namen dit enthousiasme over. We gaan dit doen met z’n zevenen. De drive, stabiliteit en continuïteit binnen de zeven coalitiepartijen kwam steeds meer tot leven.”

Op de koffie
Na de confronterende teksten van Van Driesten zocht Duijnker contact met haar. “Je eerste reactie is om in de verdediging te schieten, maar ik heb het rustig over me heen laten komen. Ik was niet van plan om mijn positieve intenties voor de stad te laten vernietigen.” Op 28 mei werd Duijnker uitgenodigd om op de koffie te komen bij Van Driesten. “De vier leden van de fractie en steunfractie waren aanwezig. Ik kreeg te horen dat de Seniorenpartij uit de coalitie zou stappen en dat het vertrouwen in mij als wethouder werd opgezegd.”

Als fractievoorzitter van de Seniorenpartij voerde Duijnker in 2018 de coalitieonderhandelingen. Ilse Kootkar was het tweede raadslid. Een duidelijk kader over wat bereikt moest worden voor de senioren vanuit de Seniorenpartij lag er niet. “Nee, we hadden afgesproken dat het seniorendeel geïntegreerd zou worden binnen het Sociaal Domein en woningen. We hebben naar eer en geweten onderhandeld en het coalitieakkoord gesloten.”

Liefde, verdriet, vier dochters
Van fractievoorzitter werd Duijnker op 9 juli 2018 wethouder van de partij. “Ik heb heel lang voor deze stad als ambtenaar gewerkt. Sinds 1983. Ik ben geboren en getogen in Den Helder, dit is mijn stad. Het is niet zo dat ik na mijn studie wethouder wilde worden. Het kwam op mijn pad, de mogelijkheid werd geboden. Deze stad heeft mij alles gegeven wat ik wil. Liefde, verdriet, vier dochters. Ik wilde iets doen voor de doorontwikkeling van de stad”, zo licht Duijnker zijn keuze voor het wethouderschap toe.

Na zijn overstap van raadslid naar bestuurder nam Van Driesten de vrijgekomen plek van Duijnker in. In het najaar van 2019 stopte Kootkar als raadslid voor de Seniorenpartij en kwam oudgediende Marinus Vermooten haar vervangen. “Of er afspraken over communicatie waren? Toen Marinus in de raad kwam, heb ik aangegeven dat we vaker moesten afstemmen met elkaar, constructiever afspreken. De communicatie verliep per mail en per app en tot in april was er contact. Niet uitgebreid, maar het was er wel.” Ook Van Driesten beaamde dat contact met Duijnker nog eind maart toen de intelligente lockdown als gevolg van corona een feit was. Toen liet zij weten: “Wij hebben een wethouder in het college, dus bij hem trekken wij aan de bel om zaken door te geven.” De afgelopen periode is door Van Driesten gemeld dat tussen haar en Duijnker sinds januari geen contact meer was.

Verrast over de gang van zaken en ook de snelheid waarmee uiteindelijk alles de afgelopen week de revue passeerde, is Duijnker niet. “Verbaast u niet, verwonder u slechts. Het is een heel dynamische omgeving. Het politieke beroep is heel fascinerend en dynamisch. Zeebenen krijg je niet alleen door te varen.”

Stabiel bestuur
Van wethouder bij de Seniorenpartij naar wethouder bij Beter voor Den Helder. “Afgelopen dinsdag heb ik Harmen Krul in de raad horen spreken. Ik begrijp gerust het dilemma. Het is zeker een heel bijzondere en uitzonderlijke situatie. Zelf ben ik heel blij met de uitkomst. Het is ook de kracht van deze coalitie, we zijn echt naar elkaar toe gegroeid. We zijn één groot team, ondanks de verschillen en politieke opvattingen. We willen hetzelfde voor Den Helder. We staan voor een stabiel bestuur omdat Den Helder dat verdient. We hebben goede relaties met de partners van Den Helder en zijn als coalitie fijn bezig. Dat is het belangrijkste.”

Bij Beter voor Den Helder gaat het wethouderschap van Duijnker dus verder. “Een sterke partij met een breed pallet aan wensen. Zes mensen in de fractie met de juiste intentie. Zo zit ik er ook in. Voor mijn overstap van de Seniorenpartij naar Beter voor Den Helder had ik twee redenen. Wij zijn samen deze coalitie aangegaan en we willen hetzelfde voor Den Helder”, aldus Duijnker die het vertrouwen van de partij krijgt.

Vertrouwen, een beladen woord of niet? “Vertrouwen ontstaat door de daden die je dagelijks doet en de woorden die je dagelijks spreekt. Je kan invloed uitoefenen binnen je eigen cirkel, maar dan stopt het. Het is ook aan de ander om de antenne uit te steken. Als je onaangenaam verrast wordt, moet je jezelf afvragen wat je anders had moeten doen. Ik ben en blijf mezelf. Ik ben gewoon open en dat leeft heel prettig. Als je wat wilt weten, mijn deur staat altijd open. Dingen zijn zoals ze zijn.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button