Hollands KroonPolitiek

LADA vraagt zich af: heeft Presidium nog wel zin?

Hollands Kroon – Heeft het Presidium nog wel zin? Dat vraagt de raadsfractie van LADA in Hollands Kroon zich af na een bijzonder verlopen raadsvergadering. Afspraken uit het Presidium werden daarin met voeten getreden en dat kan niet iedereen waarderen.

“De taak van het presidium is het vaststellen van de agenda van de raadsvergadering”, licht LADA’s fractiesecretaris Peter Couwenhoven toe. “De stukken worden beoordeeld of zij rijp zijn voor behandeling. De voorstellen van de artikel 6 procedures voor de huisvesting van arbeidsmigranten werden beoordeeld en bleken daar niet aan te voldoen. SHK-fractievoorzitter Jip Pancras stelde dat er eerst een beeldvormende vergadering moest komen. Daar was een meerderheid ( 6-4) het mee eens, waardoor besloten werd dat het betreffende agendapunt van de agenda afgevoerd zou worden.”

Na het publiceren van de raadsagenda kwam Pancras terug op het voorgenomen besluit. “Na een consultatie per mail waren alleen de coalitiepartijen VVD, CDA en SHK voor het behandelen van het gewraakte agendapunt. Het was dus weer afgewezen (7-3)”, benadrukt Couwenhoven. “Toen kwam Pancras met een ordevoorstel bij het begin van de vergadering om de agenda te wijzigen door het voorstel toch toe te voegen. Met steun van de PvdA werd het aangenomen!”

“Weg beeldvormende vergadering, weg inspraakmogelijkheden inwoners en dit is toch in flagrante tegenspraak met het coalitieakkoord, waarin wij lezen: ‘De rode draad in dit verhaal? Dat is de inwoner. Die betrekken wij actief bij alles wat we doen’. Pure machtspolitiek en minachting van de vastgestelde procedures, oppositie en burgers. In het presidium hebben de fractievoorzitters één stem. Dus als daar geen meerderheid is, doe je een ordevoorstel in de wetenschap dat je met zeventien raadsleden altijd een meerderheid hebt en zo je plannen kunt doordrukken. Vandaar de vraag: heeft het presidium nog zin?”

Toon meer

Ronald Boutkan

Bovenstaand bericht is geplaatst door Ronald Boutkan, algemeen directeur van Regio Noordkop. Ronald woont in Julianadorp en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

Wellicht ook interessant

Back to top button