Den HelderPolitiek

Gemeenteraad: Standbeeld Bertus geen taak van de gemeente

Adverentie

Den Helder – Er was maandagavond geen steun voor de motie van Behoorlijk Bestuur om een standbeeld voor de overleden zeehond Bertus te laten maken. De motie werd daarom ingetrokken. Wel waren verschillende fracties bereid om 100 euro te schenken aan het initiatief, dat volgens de wethouder en een groot deel van de raad maar door de inwoners zelf moet worden gerealiseerd.

Mirjam Dijk gaf een toelichting bij de motie

Mirjam Dijk van Behoorlijk Bestuur presenteerde de motie op enthousiaste wijze aan de raad. Nu vrijwel zeker is dat de zeehond is overleden moet er wat haar betreft een standbeeld komen: “Wij willen graag een herinnering aan deze bijzondere kegelrob die 21 jaar in onze haven heeft rondgedobberd”, stelde Dijk. Het idee van de motie is daarom om in samenwerking met de inwoners en Helderse kunstenaars een standbeeld te ontwikkelen. Voor de financiering moet er volgens Dijk worden gekeken naar crowdfunding, donaties en geld van de gemeente. Via de motie zou het gemeentebestuur verantwoordelijk worden voor de realisatie van het standbeeld.

GroenLinks en Senioren Actief steunden de motie wel, al hadden zij ook hun bedenkingen. Zo stelde Marinus Vermooten van Senioren Actief dat er wel meer dieren zijn waar je dan een standbeeld voor zou kunnen laten bouwen. Waarom dan per se voor Bertus? Wel wilde hij graag 100 euro doneren. Marije Boessenkool van GroenLinks vond dat de motie goed past binnen de ideeën van haar partij, maar dat ze graag wat duidelijkheid had gewild over de precieze inbreng van de gemeente en de inwoners.

De vraag wat de gemeente zou moeten inbrengen was ook het voornaamste punt van kritiek vanuit de wethouder en de andere partijen. Zo stelde Kees Visser dat de volgorde waarop dit initiatief door Behoorlijk Bestuur wordt opgepakt verkeerd om is. Als er een burgerinitiatief is wil het bestuur daar graag in faciliteren, maar er kan niet vanuit de raad opgeroepen worden tot een burgerinitiatief. Veel raadsleden konden zich vinden in deze redenering van de wethouder: Laat de burgers zelf met plannen komen als hier behoefte aan is en kijk dan later waar je vanuit de gemeente in kan ondersteunen.

CDA, D66 en PvdA gaven aan net als Vermooten graag 100 euro in te willen leggen. Zo staat de teller inmiddels al op 400 euro.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

4 reacties

  1. Ik stel voor om de Helderse Kunstenaar Peter Jonas een beeld te laten maken van Bertus in het kader
    van de “kunst opleiding ” voor scholen aan zee.
    Zodat leerlingen onder zijn leiding hieraan kunnen werken.

  2. Dat zou een prima alternatief zijn .Bertus is natuurlijk wel een icoon voor de stad.Wanneer het beeld in het kader gemaakt wordt als hierboven beschreven dan zijn de kosten te overzien .En het is natuurlijk super dat leerlingen hieraan kunnen mee werken.

  3. Terecht dat de gemeente het niet als zijn taak ziet om mee te werken aan het oprichten van een standbeeld voor een zeerob die te beroerd was om zijn eigen kostje bijeen te scharrelen en uit pure gemakzucht om eten lag te schooien bij medewerkers van de visafslag. Als je een icoon wil noemen, dan kom je terecht bij de Helderse vuurtoren, of desnoods Dorus Rijkers, maar niet bij Bertus. Een toeristische trekpleister? Misschien dat een enkele verdwaalde vakantieganger het dier ooit heeft gezien, maar daar houdt het wel mee op. Bertus is groot gemaakt door Bert(us) de Groot, die regelmatig de pers opzocht om zijn speciale band met de zeehond onder de aandacht van het publiek te brengen, en die zelfs nu zijn handen niet van het dier wenst af te trekken door te ijveren voor een standbeeld, dat volkomen misplaatst is. Er liggen reeds twee zeehonden, in steen vereeuwigd, op de dijk bij Lands End. Laten we het daarbij houden….

  4. Bert de Groot wordt de hoofdsponsor van dit project .Het is ook volkomen waar dat het niet de taak van de gemeente is .Maar als particulier project en in samenwerking met scholen aan zee zie ik het als een leuk project. Voor de kinderen die er evt aan gaan werken is het een leuk onderwerp.Die leren er van .Het aan dan misschien een plaats krijgen in de pas geopende beelden tuin bij het Lyceum aan zee.De vijver daar zou een prachtige locatie zijn.

Wellicht ook interessant

Back to top button
%d bloggers liken dit: