Gemeenteraad: Standbeeld Bertus geen taak van de gemeente

Den Helder – Er was maandagavond geen steun voor de motie van Behoorlijk Bestuur om een standbeeld voor de overleden zeehond Bertus te laten maken. De motie werd daarom ingetrokken. Wel waren verschillende fracties bereid om 100 euro te schenken aan het initiatief, dat volgens de wethouder en een groot deel van de raad maar door de inwoners zelf moet worden gerealiseerd.

Mirjam Dijk gaf een toelichting bij de motie

Mirjam Dijk van Behoorlijk Bestuur presenteerde de motie op enthousiaste wijze aan de raad. Nu vrijwel zeker is dat de zeehond is overleden moet er wat haar betreft een standbeeld komen: “Wij willen graag een herinnering aan deze bijzondere kegelrob die 21 jaar in onze haven heeft rondgedobberd”, stelde Dijk. Het idee van de motie is daarom om in samenwerking met de inwoners en Helderse kunstenaars een standbeeld te ontwikkelen. Voor de financiering moet er volgens Dijk worden gekeken naar crowdfunding, donaties en geld van de gemeente. Via de motie zou het gemeentebestuur verantwoordelijk worden voor de realisatie van het standbeeld.

GroenLinks en Senioren Actief steunden de motie wel, al hadden zij ook hun bedenkingen. Zo stelde Marinus Vermooten van Senioren Actief dat er wel meer dieren zijn waar je dan een standbeeld voor zou kunnen laten bouwen. Waarom dan per se voor Bertus? Wel wilde hij graag 100 euro doneren. Marije Boessenkool van GroenLinks vond dat de motie goed past binnen de ideeën van haar partij, maar dat ze graag wat duidelijkheid had gewild over de precieze inbreng van de gemeente en de inwoners.

De vraag wat de gemeente zou moeten inbrengen was ook het voornaamste punt van kritiek vanuit de wethouder en de andere partijen. Zo stelde Kees Visser dat de volgorde waarop dit initiatief door Behoorlijk Bestuur wordt opgepakt verkeerd om is. Als er een burgerinitiatief is wil het bestuur daar graag in faciliteren, maar er kan niet vanuit de raad opgeroepen worden tot een burgerinitiatief. Veel raadsleden konden zich vinden in deze redenering van de wethouder: Laat de burgers zelf met plannen komen als hier behoefte aan is en kijk dan later waar je vanuit de gemeente in kan ondersteunen.

CDA, D66 en PvdA gaven aan net als Vermooten graag 100 euro in te willen leggen. Zo staat de teller inmiddels al op 400 euro.

Mobiele versie afsluiten