Den HelderMaritiemPolitiek

College bereid steun aan visserij te onderzoeken

Den Helder – Het college van Den Helder is bereid om te onderzoeken wat de gemeente kan doen om de Helderse visserijsector te ondersteunen. Het kwijtschelden van havengelden is een mogelijke concrete actie. Behoorlijk Bestuur diende maandagavond een motie in om dit te bewerkstelligen, maar volgens wethouder Kees Visser moet eerst gekeken worden of dit wel zomaar kan ten aanzien van de Europese regels rondom staatssteun.

Een aantal weken geleden vroeg Behoorlijk Bestuur al naar de mogelijkheden om de vissers te ondersteunen. Naar aanleiding van een brandbrief verstuurd door visserman Dirk Kraak dacht de partij aan het oprichten van een steunfonds. De steeds strengere regelgeving en de stijging van de brandstofprijzen maken het vissen niet meer rendabel. Wethouder Visser gaf toen aan dat geld geven niet zo makkelijk gaat: Het bestaande corona steunfonds is voor andere doelen bestemd en er zijn Europese regels met betrekking tot staatssteun waar de gemeente rekening mee moet houden.

Motie
Toch kwam Behoorlijk Bestuur maandagavond met een motie: “Laten we een geste doen en niet wachten tot het Rijk een keer met een tegemoetkoming komt. Natuurlijk kunnen we niet alles gaan betalen voor onze vissers, maar we kunnen ze tegemoetkomen met de havengelden”, zo zei raadslid Mirjam Dijk. De wens voor een steunfonds liet Dijk voor nu varen. Concreet zou zij graag zien dat er de komende drie maanden geen havengelden worden gevraagd aan de vissers, die vanwege de hoge brandstofprijzen noodgedwongen aan de kant blijven.

Waar de portefeuillehouder bij de eerdere vragen van Behoorlijk Bestuur geen mogelijkheden leek te zien was dit nu anders: Hij is bereid te onderzoeken of er mogelijkheden bestaan, bijvoorbeeld voor het kwijtschelden van de havengelden. De positie van het college is ook in de tussentijd wel degelijk veranderd. Afgelopen vrijdag (1 juni) stuurde minister Staghouwer een brief naar de Tweede Kamer waarin hij aankondigde 444 miljoen euro te willen uittrekken voor het aanpassen van de visserijvloot en een overbruggingsregel. Het Helderse college ziet het onder de aandacht brengen van de nieuwe landelijke regelingen als haar primaire taak, maar is ook bereid te onderzoeken of er op lokaal niveau nu toch iets kan worden gedaan.

Staatssteun
“Ik wil Behoorlijk Bestuur wel meegeven dat, hoe klein het bedrag ook is, de kans groot is dat hier sprake is van overheidssteun. Daar zullen we echt onderzoek naar moeten doen”, aldus Visser. Dit geldt overigens ook voor de gelden die de minister beschikbaar wil stellen: “Wellicht ten overvloede is het goed om te vermelden dat bij de inzet van middelen ook telkens getoetst moet worden aan de staatssteunregels”, zo staat in de brief aan de Kamer. De Helderse gemeenteraad bleek onverdeeld over haar steun aan de visserijsector. Beter voor Den Helder, de VVD en het CDA maakten allemaal een statement voor de Helderse vissers. Toch viel de motie van Dijk niet in de smaak vanwege de juridische onhaalbaarheid. De wethouder komt terug naar de raad met informatie over de mogelijkheden.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button