Provincie Noord-Holland werkt aan begrenzing van Bijzonder Provinciaal Landschap

REGIO – De provincie Noord-Holland werkt aan de begrenzing van Bijzonder Provinciaal Landschap. Tot de beoogde gebieden behoren onder meer Waterland, Westfriese omringdijk, Eilandpolder, Wieringen, de Schermer en de Vechtstreek. LTO Noord vreest beperkingen voor de land- en tuinbouw door deze nieuwe categorie in de nieuwe Omgevingsverordening.

De basisbegrenzing van het Bijzonder Provinciaal Landschap valt samen met de begrensde bufferzones, weidevogelgebieden en aardkunde en erfgoed. Die worden nu ook onderscheiden, hetzij zonder beperkingen voor boeren en tuinders. Via het Bijzonder Provinciaal Landschap wil de provincie Noord-Holland landschappen onderscheiden met een hoog en een laag draagvermogen. De begrenzing ligt nog niet vast. In september wordt een aantal ‘ambtelijke sessies’ gehouden, voordat de besluitvorming start.

LTO Noord pleit voor handhaving van uniform landbouwbeleid zoals dat nu in de Provinciale Structuurvisie is vastgelegd. De landbouworganisatie vreest dat de nieuwe aanduiding voor gebieden tot extra beperkingen in de bedrijfsvoering voor boeren en tuinders gaat leiden. Onder meer door grondgebruiksbeperkingen, aanvullende eisen voor bedrijfsgebouwen en vergunningen. Uit het provinciale plan blijkt al dat windturbines en zonneakkers onmogelijk worden en dat de bouwblokgrootte maximaal 2 hectare kan zijn in Bijzonder Provinciaal Landschap.

Bron: AgriHolland via nieuweoogst.nl

Exit mobile version