Den Helder

Veilig Verkeer Nederland viert 90-jarig bestaan

Adverentie

Den Helder – Dit jaar is het negentig jaar geleden dat Veilig Verkeer Nederland werd opgericht. Niet heel veel later kreeg ook de gemeente Den Helder een eigen afdeling. De missie ‘iedereen veilig over straat’ is nog steeds de kern van bestaan. Beroepskrachten en talloze vrijwilligers, maar ook overheden en bedrijven zetten zich in om steeds weer een bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid. Hierbij richten zij zich primair op de kwetsbare verkeersdeelnemers met extra aandacht voor de veiligheid van kinderen.

Onder de naam ‘Verbond van Verenigingen voor Veilig Verkeer’ gingen verschillende zelfstandige verenigingen in 1932 op in één landelijke organisatie. Door de enorme toename van het verkeer kwam de veiligheid van de verkeersdeelnemer steeds meer in het gedrang. Onbekendheid met de verkeersregels en het ontstellende aantal verkeersovertredingen leidden tot talrijke ongevallen die ook toen vaak een noodlottige afloop hadden. Door bijvoorbeeld gratis informatieve krantjes te verspreiden, meerdaagse verkeerslessen te organiseren en examens af te nemen probeerde de vereniging daar wat aan te doen.

Burgemeester Driessen
In datzelfde jaar rekende ook het gemeentebestuur van Den Helder het tot één van haar eerste taken om bij onderwijzers belangstelling te wekken voor verkeersonderwijs. Het was burgemeester Driessen die daar tijdens een speciale bijeenkomst nadrukkelijk de aandacht op vestigde. Van de secretaris der Vereniging voor Veilig Verkeer ontving hij een adhesiebetuiging in de vorm van een telegram waarin Bureau Veilig Verkeer Amsterdam ‘zich bij verdere stappen graag ter beschikking stelde’. In april 1934 werd in navolging van andere plaatsen een comité opgericht om te komen tot een afdeling van de landelijke Bond voor Veilig Verkeer. Erevoorzitter voor de afdeling Den Helder en omstreken was burgemeester Driessen. De heer S. Jaring trad aan als voorzitter en F. Grunwald als secretaris. Leden waren een aantal bekende hoogwaardigheidsbekleders, waaronder de directeur van de Heldersche Courant, de commissaris van Politie en onder andere dokter van Waveren.

Oprichtingsvergadering
In ‘Musis Sacrum’ te Den Helder werd op 30 mei 1934 tijdens een reeds lang voorbereide en goed bezochte openbare vergadering een plaatselijke afdeling opgericht. Direct na de oprichting werd er een jaarlijkse verkeersweek ingesteld en later in dat jaar werden er verkeersexamens afgenomen. In tegenwoordigheid van de voorzitter, de directeur van de Ambachtsschool, het bestuur, de examencommissie van de vereniging en de plaatselijke pers kregen later in dat jaar dertig jongens door burgemeester Driessen het diploma met daarbij behorende insignes uitgereikt. Het jaar daarop waren het de kinderen van de Comeniusschool die uit de hand van de burgemeester het fel begeerde diploma in ontvangst mochten nemen. De Comeniusschool was de eerste school waarvan leerlingen het verkeersexamen aflegden.

Explosieve groei
Over het nut van het verkeersonderwijs bestond niet de geringste twijfel. Op 1 juni 1933 werden er in Nederland drie miljoen fietsen en 174.129 motorrijtuigen geteld. Dit betekende dat 1 op de 47 inwoners toen over een motorrijtuig beschikte. Vier jaar eerder waren dat er nog 111.600, oftewel een toename van maar liefst 56 procent. Een trend die zich nog jarenlang zou voortzetten. Vooral na de oorlog zou het verkeer nog een explosieve groei te zien zou geven. In 1934 waren er in 750 dodelijke verkeersslachtoffers te betreuren en raakten 14.000 mensen gewond. Toen ook al zorgwekkende cijfers.

Nog een wereld te winnen
In 2021 kwamen er in Nederland 582 mensen in het verkeer om het leven. Vergeleken met het jaar 2000 is het aantal verkeersslachtoffers gehalveerd. Met het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV 2030) streeft de Rijksoverheid er naar om het aantal verkeersslachtoffer in 2050 tot nul te reduceren. Hiervoor werkt men momenteel aan negen beleidsthema’s. Hieraan levert VVN een essentiële bijdrage. Er is dus nog een wereld te winnen, maar iedereen kan zijn steentje bijdragen, bijvoorbeeld door donateur of verkeersouder te worden, of zich ook als actief lid aan te sluiten bij één van de lokale afdelingen of werkgroepen.

Hulp bij verkeersveiligheid

Ter viering van het 90-jarige bestaan willen de directie en het hoofdbestuur vooral de vrijwilligers in het zonnetje zetten en hen op gepaste wijze van hun waardering en erkentelijkheid blijk geven; niet alleen de huidige medewerkers, maar ook een ieder die zich in het verleden verdienstelijk hebben gemaakt, want al heel veel jaren zetten mensen zich belangeloos in om het verkeer veiliger te maken. De directie en het bestuur van VVN onderkennen dat de slagvaardigheid en het succes van de organisatie sinds het begin van haar oprichting in een zeer belangrijk mate stoelt op de prijzenswaardige inzet van deze bevlogen vrijwilligers.

Diverse medewerkers ontvingen reeds een uitnodiging om op 29 september in Schoorl de festiviteiten bij te wonen, maar de lokale besturen van VVN in regio West hebben niet iedereen kunnen bereiken. Graag komen zij in contact met een ieder die een bijdrage hebben geleverd om het verkeer veiliger te maken, ook als dit al langere tijd is geleden. Zij kunnen zich nog deze en de komende week melden bij VVNdenhelder@gmail.com.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button