Den HelderPolitiek

Iedereen moet meedoen: De Lokale Inclusie Agenda zet inclusiviteit op de kaart

Adverentie

Den Helder – De raadscommissie Maatschappelijke ontwikkeling boog zich dinsdagavond over de Lokale Inclusie Agenda. Het document, waarin de gemeente kijkt naar verbeteringen in de fysieke- en sociale toegankelijkheid van de gemeente voor mensen met een beperking, kreeg veel lof van de commissieleden. Toch waren er ook partijen die vroegen om meer daadkracht en actie.

In de agenda wordt zowel gekeken naar fysieke- als geestelijke beperkingen. Daarnaast is er aandacht voor inclusiviteit op het gebied van bijvoorbeeld seksuele geaardheid en geloofsovertuiging. Een veel voorkomend punt is de fysieke toegankelijkheid voor mensen met een handicap. Al in 2019 werd een agenda opgesteld waarin de toegankelijkheid van de openbare ruimte werd behandeld. Hierbij kan gedacht worden aan rolstoelvriendelijkheid en de beschikbaarheid van invalidentoiletten. Hierbij kunnen meer concrete doelen worden gesteld. De Raad gaf toen aan behoefte te hebben aan een Lokale Inclusie Agenda die ook toeziet op het sociale aspect van het vraagstuk. Het gewin is hier vooral op het vlak van de bewustwording. Een veel besproken onderwerp is daarin het realiseren van regenboog symboliek zoals een zebrapad of een vlag. Marije Boessenkool van GroenLinks gaf aan dat zij ook best de kleur van haar kapsel wil aanpassen ten behoeven van dit doel.

Bewustwording
Volgens wethouder Tjitske Biersteker is dat ook het grootste doel van de agenda: Een bewustwording creeëren waardoor inwoners van Den Helder zoveel mogelijk kunnen meedoen in de samenleving ongeacht hun fysieke of psychische beperking, seksuele voorkeur, religie of culturele achtergrond. Uit een interne enquête van de gemeentelijke organisatie bleek dat ongeveer de helft van het personeel wist wat er bedoelt wordt met inclusiviteit. Volgens Biersteker gaat het om een groeimodel: Bewustwording over inclusiviteit is niet iets dat je zomaar neerzet, maar iets dat je langzaam kweekt. Toch is niet iedereen het eens met focus op bewustwording. Volgens Michel Pastoor van Behoorlijk Bestuur is daadkracht belangrijker dan bewustwording: Praktische zaken in de openbare ruimte moeten de prioriteit krijgen.

Voor Frans Klut van D66 is de Inclusie Agenda een onderwerp nauw aan het hart. In samenwerking met Kees de Jager vormde hij jaren geleden al de Helderse gehandicaptenraad. Volgens Klut brengt de moderne samenleving met zich mee dat je als gemeente niet meer kunt schuilen achter zogenaamde onmogelijkheden. Voor vrijwel alles is volgens hem een oplossing te vinden en de gemeente mag hierin een actieve rol spelen. De voor velen vanzelfsprekende dingen zoals het kunnen bereiken van de schappen in een supermarkt is niet voor iedereen zo makkelijk. Daarnaast kaartte Klut het probleem van digitale ontlettering aan: Ouderen krijgen moeite met het gebruiken van digitale communicatiemiddelen.

’s Heeren Loo
Door veel sprekers werd tijdens de commissievergadering verwezen naar een recente gebeurtenis bij ’s Heeren Loo, een zorggroep voor mensen met een beperking in Julianadorp. Daar verdwijnt het zwembad, waar de cliënten enorm teleurgesteld over waren. Onder andere Marije Boessenkool van GroenLinks stelde dat dit ook hoort bij inclusiviteit en dat de wethouder er alles aan moet doen om de organisatie toch op andere gedachten te brengen. Ondanks dat de gemeente niet gaat over het beleid van de zorgorganisatie bezit zij volgens Boessenkool wel over pressiemiddelen. Biersteker gaf aan het gesprek met ’s Heeren Loo aan te willen gaan.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

2 reacties

  1. En ook hier in zullen we weer totaal doorslaan, Nederland doorsla land…..

  2. Gaat weer geld kosten, waarom regenboog paden, oversteekplaatsen, gebruik dat geld voor echte verbeteringen, als toegang tot openbare gelegenheden, winkels voor mindervaliden. Doe gewoon en respecteer elkaar ben je de onzinnige vlaggen, regenboogtekens ook niet nodig.

Wellicht ook interessant

Back to top button
%d bloggers liken dit: