Den HelderPolitiek

Nieuwe ‘Wet Inburgering’ gaat bijna in, maar aanbesteding opleidingstrajecten mislukt

Advertentie:

Den Helder – Vanaf 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking en ook de gemeente Den Helder bereidt zich hard voor op de implementatie van deze nieuwe wet. Het doel van de Wet Inburgering is dat asielzoekers sneller volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij, het liefst door middel van betaald werk. Gemeenten krijgen de regie en worden verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van de inburgeringsplichtigen, maar landelijk is de aanbesteding voor het onderwijs geflopt.

Den Helder krijgt waarschijnlijk een bijzondere rol door de nieuwe wet. Eerder liet het COA weten dat de locatie aan de Nieuweweg een beoogde regionale opvanglocatie is, waar centraal asielzoekers voor de hele regio kunnen beginnen aan de inburgering. Een dergelijke locatie werkt positief op de slagingskans van inburgeringstrajecten, zo bleek ook uit de presentatie van gemeente ambtenaren in de Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling. Een meer open manier van opvang kan positieve effecten hebben op integratie. De presentatie aan de commissie sloot dan ook af met de quote: “Integreren gaat ’t makkelijkst als je welkom bent.” Daarnaast biedt een regionale inkoop op het gebied van opvang- en inburgering schaalvoordelen met zich mee.

Mislukte aanbesteding
Een groot probleem blijkt nu de inkoop van de opleidingstrajecten te zijn. Het bedrag dat het Rijk hiervoor aan gemeenten heeft gegeven is onvoldoende gebleken om opleidingsinstellingen zover te krijgen om zich in te schrijven op de aanbestedingen door gemeenten. Geen enkele gemeente is er in geslaagd om voor het beschikbare budget een school te vinden die de opleidingen van asielzoekers wil gaan verzorgen. Dus ook Den Helder niet. Dat budget is ongeveer 10.000 euro per persoon die moet inburgeren.

De MBO Raad heeft naar eigen zeggen al een jaar geleden aangegeven dat dit onvoldoende is voor een opleidingstraject. Petra Bais van de VVD vroeg zich in de commissievergadering af wat dan het ‘Plan B’ is, wanneer er vóór 1 januari geen oplossing komt. De specialisten uit het ambtelijk apparaat konden aangeven dat er nog een aantal maanden uitloop is, maar dat er nog geen concreet alternatief klaarligt. Ze zijn wel positief over de nieuwe wet: Er is meer maatwerk mogelijk en het gehele inburgeringstraject wordt door dezelfde partij georganiseerd. Bij transities als deze zijn ‘kinderziekten’ niet buiten de lijn der verwachtingen.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button