Hollands KroonPolitiek

Campus de Terp vijf miljoen duurder: “Stopzetten is geen optie”

Wieringerwerf – De bouwkosten voor Campus de Terp vallen ruim vijf miljoen euro duurder uit dan vooraf begroot. De gemeenteraad van Hollands Kroon wordt op 13 oktober gevraagd extra geld vrij te maken. Het verloop van de aanbesteding is volgens het college teleurstellend, maar helaas wel conform de extreme marktomstandigheden.

Voor het te realiseren sportcomplex op Campus de Terp is de gemeente een samenwerkingsovereenkomst met Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer (SSWW) aangegaan. SSWW is opdrachtgever voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van de sportvoorzieningen. De stichting heeft hiervoor een lening van €13.250.000,- aangetrokken, waarvoor de gemeente garant staat. De aanbesteding is echter niet voorspoedig verlopen. In eerste instantie schreef er één partij in, voor een veel hoger bedrag. Uiteindelijk is er een nieuwe kostencalculatie gemaakt waaruit bleek dat het sportcomplex een stuk duurder dan de beoogde 13 miljoen zou worden. SSWW trekt daarom een nieuwe lening van €3.400.000,- aan, waarvoor de gemeente ook garant zal staan. Prijsstijgingen tijdens de bouw zijn hierdoor overigens niet afgedekt.

Voor de vervangende nieuwbouw van de basisscholen obs De Triangel, Don Bosco en Het Baken in het nieuwe kindcentrum op de campus heeft de gemeente een krediet van €7.932.092,- vrijgemaakt. In december 2021 werd nog een kleine overschrijding van ongeveer €200.000,- verwacht. Ook uit deze aanbesteding is gebleken dat de bij het raadsbesluit geldende tarieven niet meer realistisch zijn. De gemeenteraad wordt daarom gevraagd om een aanvullende investering van €1.688.000,-. Daarbij meldt het college wel dat er volgens het schoolbestuur planoptimalisaties mogelijk zijn. Er worden dus op bepaalde punten in het plan enkele besparingen gerealiseerd.

Plannen stopzetten is geen optie
Uitstel, versobering, of zelfs het stopzetten van de plannen is volgens het college geen reële optie. De bouwprijzen zullen de komende jaren niet dalen en het geheel afblazen brengt grote risico’s met zich mee. Zo zou het schadelijk zijn voor het opgebouwde vertrouwen tussen de verschillende partijen en de gemeente, in het bijzonder omdat er sprake is van een unieke wijze van organiseren waarbij uit wordt gegaan van de kracht van de samenleving. Daarnaast zou het schrappen van de plannen betekenen dat de huidige exploitatie van de bestaande voorzieningen, namelijk; drie basisscholen, een zwembad en een sporthal, doorloopt. Daarbij horen ook grote vervangingsinvesteringen. Het zou ook betekenen dat alle voorbereidingskosten voor niks zijn geweest.

Bekijk hier een visualisatie van de nieuwe campus door Plan34

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button