Hollands KroonPolitiek

Gemeente ziet geen bezwaren tegen zendmast bij Zijdewind

Advertentie:

Hollands Kroon – De gemeente Hollands Kroon geeft geen gehoor aan bezwaren die bewoners van Zijdewind hebben tegen de bouw van een 40 meter hoge zendmast langs de Priggeweg. De vergunning is inmiddels verleend en er is volgens het college aangetoond dat er geen geschikte alternatieve locaties bestaan. Daarnaast is de aantasting van de leefomgeving volgens de gemeente niet onaanvaardbaar.

Volgens de gemeente zullen de dorpsbewoners weinig last hebben van de 5G zendmast: “Tussen de planlocatie en de dichtstbijzijnde woning is een afstand van circa 88 meter gelegen. Tussen Zijdewind en de planlocatie ligt een provinciale weg waarlangs een rij bomen staat. Bovendien ontneemt de buitenste rij woningen van Zijdewind het zicht op de locatie.” Tenslotte brengt het college in dat er in het landschap al verschillende hoogspanningsmasten staan. Een zendmast springt daarom niet hinderlijk in het oog. Het bouwplan heeft verder geen invloed op de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden. Ook zijn er geen bewezen gezondheidsrisico’s.

Al met al ontstaat er door de bouw van de zendmast geen onevenredige aantasting van het landschap of bebouwingsbeeld. Op basis daarvan zal de gemeente de vergunning dus niet zomaar meer intrekken. Het maatschappelijk nut van de mast speelt ook mee: “Hoewel er van enige aantasting sprake zal zijn, achten wij dat dit niet onevenredig zal zijn, mede gelet op de noodzaak om te voorzien in een adequate telecommunicatie in deze omgeving.” Door materiaal- en kleurgebruik moet de mast ook iets wegvallen tegen de blauwe lucht. In januari van dit jaar lieten de omwonenden weten daar weinig vertrouwen in te hebben.

Omwonenden gaan zich beraden
Gevraagd naar een reactie laat de woordvoerder van de bewoners uit Zijdewind weten kortgeleden persoonlijk te zijn geïnformeerd door de wethouder. Er volgt nog een brief met een volledige onderbouwing. De mogelijkheid tot beroep staat nog open. Daarover gaan de dorpsbewoners zich beraden. De woordvoerder geeft aan dat overleg eerst onderling te willen voeren. Het is daarom nog niet mogelijk om inhoudelijk te reageren op het besluit van de gemeente.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button