Den HelderPolitiek

Woningen bij Streepjesberg al in door raad vastgestelde uitgangspunten omgevingsvisie

Den Helder – Het toekomstplan van de gemeente voor Sportcomplex de Streepjesberg; het integreren van de nabijgelegen duinen in de wijk Nieuw Den Helder en de bouw van een aantal woningen, stond al in door de gemeenteraad vastgestelde strategische uitgangspunten voor de omgevingsvisie. Na de presentatie van de voorlopige omgevingsvisie aan de bewoners ontstond enige ophef. Zowel de Stadspartij als Behoorlijk Bestuur stelde hierover politieke vragen. De uitgangspunten werden afgelopen december echter unaniem ondersteund door de gemeenteraad.

Eind augustus presenteerde Edzo Bindels van ontwerpbureau West 8 de voorlopige omgevingsvisie voor Nieuw Den Helder. Daarin staat onder andere dat FC Den Helder op termijn moet gaan verhuizen: Het sportcomplex is onhandig gesitueerd en het grondgebruik is te extensief voor de locatie. Bindels stelde voor een handjevol woningen te bouwen op die locatie. Grote, vrijstaande woningen waardoor er genoeg ruimte overblijft om de nabijgelegen duinen dichter naar de wijk toe te brengen. Hierbij noemde de stadsarchitect Huisduinen als goed voorbeeld. Hij benadrukte dat het ging om een toekomstvisie en dat er nog geen concrete plannen liggen. Wethouder Petra Bais zei in de raadsvergadering van 12 september dat er vóór 2030 zeker nog geen verhuizing zal plaatsvinden.

Naar aanleiding de berichtgeving over de presentatie van West 8 stelden zowel De Stadspartij als Behoorlijk Bestuur politieke vragen. Beide uitte zij hun onvrede over de gang van zaken. Daarbij ging het vooral over de wijze van communiceren. Zo zei de Stadspartij dat er vooraf overeenstemming zou moeten zijn met de raad “over in ieder geval de richting waarin men denkt, alvorens zo’n visie in het openbaar kan worden gepresenteerd”. Uit de antwoorden van het college blijkt echter dat deze politieke ophef enigszins misplaatst is. De gemeenteraad is namelijk wel degelijk meegenomen in de plannen en heeft zelfs unaniem ingestemd met een uitgebreid document vol strategische uitgangspunten waarmee de ontwerpers van West 8 aan de slag zijn gegaan. Daar staat ook in wat de visie is voor de Streepjesberg.

Overeenstemming met de raad
Zo valt te lezen dat de landschappelijke ontwikkelingen centraal moeten staan. Het bij elkaar brengen van Nieuw Den Helder en het duinlandschap staat voorop: “Binnen deze landschappelijke ontwikkeling zijn zeer kleinschalige ontwikkelingen, de denkrichting is enkele tot een handvol woningen, niet ondenkbaar. Dit als onderdeel van een uniek woonmilieu en als voorkant van de wijk richting de duinen.” Volgens het college is vorig jaar expliciet ingezet op het bereiken van overeenstemming met de raad over de richting waarin gedacht wordt. Zorgen over de rol van het ontwerpbureau binnen de totstandkoming van het beleid wuift het college dan ook weg: “De regie in de ontwikkeling van de omgevingsvisie ligt bij de gemeente. Ontwerpbureau West 8 is door de gemeente ingehuurd om inhoudelijk de visie mede vorm te geven en te visualiseren en de gemeente te adviseren tijdens dit proces.”

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

2 reacties

  1. Niet helemaal waar natuurlijk. Dit is een visie, dit is geen uiteindelijk besluit. Als je fc Den Helder daar weg wil hebben, dan zorg je er eerst voor dat je een alternatief overeen gekomen ben met fc Den Helder alvorens je de bewoners iets voorschotelen wat je mogelijk helemaal niet waar kunt maken. Je laat een vereniging investeren in een complex waarvan je vind dat het daar weg moet. Neen de politieke ophef is niet misplaatst de manier waarop we met fc Den Helder omgaan is misplaatst.

    Harrie van Dongen
    Fractievoorzitter Stadspartij Den Helder

  2. Het college gaat dit gewoon doorzetten, of haar coalitie genoot (met wethouder) dit leuk vinden of niet! Misleidend geblaas voor de bühne! (tribune in dit geval).

Back to top button
%d bloggers liken dit: