Den Helder

Begroting ‘van de coalitie’ krijgt steun in gemeenteraad

Den Helder – De gemeenteraad heeft woensdagavond ingestemd met de gemeentelijke begroting voor 2021. Een groot deel van de oppositie stemde tegen, maar uiteindelijk werd het stuk zonder aanpassingen aangenomen. Wel konden enkele moties op een meerderheid rekenen.

Partijen als Behoorlijk Bestuur, GroenLinks en de PVV herkenden zich niet in de begroting. Het was teveel een stuk van de coalitie, vonden zij. Zeker nadat een motie was aangekondigd (door de coalitie, dus op voorhand een meerderheid van stemmen) die het college opriep de komende periode toch vooral werk te maken van tien aangedragen onderwerpen. Daaronder zaken als de gevelrenovaties in het stadshart, de havenontwikkeling, wijkteams, ondernemersloket en cultuur.

De vooraf aangekondigde amendementen voor ondersteuning Odensehuis en heraanbesteding huishoudelijke hulp haalden geen meerderheid. Een amendement voor het structureel maken van een hogere bekostiging van de lokale omroep werd ingetrokken en maakte plaats voor een motie. Daarin werd het college opgeroepen de bekostiging van de LOS in 2021 en 2022 te houden op het niveau van 2020 (115.000 euro) en uiterlijk bij de Kadernota van 2023 te zorgen voor een plan voor structurele dekking. Deze motie werd vrijwel raadsbreed gesteund. Alleen de ChristenUnie, Monica Anthonijsz (PvdA), Nancy List (GemeenteBelangen) en de raadsleden Daniëlle Pater en Eli Saliha van Beter voor Den Helder stemden tegen.

De raadsvergadering nog eens terugkijken kan via deze link.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button