Hollands KroonPolitiek

Medische indicatie kan uitzondering geven bij variabele afvalstoffenheffing

Hollands Kroon – De gemeenteraad heeft donderdagavond definitief ingestemd met de variabele afvalstoffenheffing, wat betekent dat inwoners van Hollands Kroon vanaf 1 januari gaan betalen per lediging van hun afvalbak. De raad vond het belangrijk om te benadrukken en te verzekeren dat mensen met een medische indicatie hiervoor uitgezonderd kunnen worden.

In de raadsvergadering van 16 december moet het college B&W komen met een maatwerkplan voor verschillende doelgroepen die op een uitzondering kunnen rekenen. Allereerst de groep inwoners met een medische indicatie die daardoor meer afval produceren. Zij mogen niet de dupe worden van het nieuwe beleid. Het college is het daar mee eens en biedt graag maatwerk aan deze groepen. Daarnaast stelde de VVD dat het voor gezinnen met kleine kinderen, nog in de luiers, een lastige opgave om hun afvalproductie beperkt te houden. Zij moeten daarom ook uitgezonderd worden vindt de partij. Wethouder Theo Groot gaf echter aan dat hij door deze groep niets kan betekenen. Het gaat hier om een tijdelijke verhoging van de afvalproductie en de noodzaak voor een uitzondering is niet van toepassing.

Rechtszekerheid
Veel fracties zijn uiteindelijk toch wat wantrouwig over het nieuwe afvalstoffenbeleid en dan specifiek de uitwerking voor deze doelgroepen. Enno Bijlstra van de VVD benadrukte dat zij door de nieuwe methodiek niet meer moeten gaan betalen dan voorheen. Sjaak Vriend kondigde aan dat het CDA met een intiatiefvoorstel zal komen om het nieuwe recycle-tarief ongedaan te maken, wanneer het college bij de raadsvergadering van 16 december nog steeds geen maatwerkoplossing klaar heeft. Volgens Vriend is het daarbij minder van belang hoe hoog alle tarieven uiteindelijk worden, maar de burgers hebben belang bij rechtszekerheid. “Het gaat erom dat je op 1 januari weet waar je aan toe bent”, zo stelde hij.

Hoewel de wens van de raad was om nu al zekerheid te hebben over de maatwerkoplossingen, voordat het reycle-tarief door de raad moest worden aangenomen, kon dit niet volgens wethouder Theo Groot. Daarvoor moest eerst het tarief worden vastgesteld door de raad. Ook zou het niet doenlijk zijn om de besluitvorming pas op 16 december te laten plaatsvinden. Duidelijk is wel dat het college hierover hetzelfde denkt als de gemeenteraad. Volgens Groot zijn er momenteel 40 adressen binnen de gemeente in beeld van mensen met een medische indicatie. Binnen het huidige beleid is ook al maatwerk mogelijk en dit zal worden voortgezet.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button