Den Helder

Uiterlijk 2026 moet verbetering rond TESO veerhaven in gang gezet zijn

Advertentie:

Den Helder – Het college ziet meerdere mogelijkheden voor de verbetering van de verkeersstromen naar de TESO veerhaven en wil in deze raadsperiode (2022-2026) de eerste maatregelen daarvoor effectueren. Samen met de provincie en Texel werkt het Helderse college aan een integrale mobiliteitsvisie, waar een pakket van maatregelen uit moet komen. Ook wordt binnen het maritiem cluster gekeken naar de benodigde investeringen. Dat blijkt uit de antwoorden van het college op schriftelijke vragen van de VVD.

De bruggen op de TESO veerhavens in Den Helder en Texel zijn aan vervanging toe. Dit zou in 2025 gebeuren, maar Rijkswaterstaat heeft de renovatie uitgesteld tot minimaal 2030. Dat was aanleiding voor de VVD om vragen te stellen aan het college. “Is door het doorschuiven van de planning van RWS ook het uitzicht op een verbetering van de verkeersafwikkeling op de lange baan geschoven?” In haar beantwoording legt het college uit dat de benodigde renovatie los staat van de verkeersoverlast op en rond de TESO veerhaven. “Renovatie van de aanlanding verhoogt de bedrijfszekerheid, zodat de kansen op verstoringen minimaal zijn. De verkeersafwikkeling heeft meer te maken met reguliere drukte.”

Verkeersafwikkeling verbeteren
Wethouder Augustijn heeft eerder aangegeven dat het verplaatsen van de veerhaven als mogelijke oplossing zeer onwaarschijnlijk is, omdat dat jaren duurt en de gemeente geen geld heeft voor zo een grote infrastructurele investering. Echter, de VVD is van mening dat een dergelijke investering ter verbetering van de doorstroom van het TESO verkeer als grote wens leeft onder de inwoners van Den Helder en ziet hierin juist mogelijkheden. De fractie heeft gevraagd hoe het college daarnaar kijkt.

“De verkeersafwikkeling van en naar de TESO veerhaven is niet zo 1-2-3 te verbeteren”, reageert B&W. Het verruimen van de veerhaven ziet het college in ieder geval niet als goede oplossing. “Dat kan leiden tot de inzet van grotere veerboten en leidt dan alleen maar tot méér autoverkeer op de N250.” De verkeershinder op de N250 treedt volgens het college vooral op tijdstippen op, als er meer verkeer aan komt dan de veerhaven kan verwerken.

Tot slot zegt het college de grote behoefte van de inwoners om de mobiliteit van- en naar de TESO veerhaven te verbeteren te herkennen en dat ook ter hand te nemen via het maritiem cluster en de mobiliteitsvisie. “Het is onze ambitie om in deze raadsperiode de eerste maatregelen te effectueren.” Dat is dus uiterlijk in 2026.

Toon meer

Lianne Snel

Lianne Snel is sinds maart 2023 werkzaam als onderzoeks- en politiek journalist voor zowel Regio Noordkop als Noordkop Centraal. Zij is bereikbaar via lianne@regionoordkop.nl.

7 reacties

 1. Ik zie in bovenstaande eigenlijk maar 1 partij die met iets concreets komt tot zover: RWS. Die stellen gewoon dat renovatie van de bruggen bij TESO met 5 jaar uitgesteld wordt. Gemeente Den Helder…. weet nog niet wat voor maatregelen er genomen kunnen worden, sorteert eigenlijk al volledig voor op de onmogelijkheid van het verplaatsen van de veerhaven… maar wil wel snel beginnen. Ja… maar waarmee dan? Hier kan in mijn ogen maar 1 ding uitkomen: een flinke teleurstelling voor de inwoners van Den Helder. Als het nu vastloopt, neemt TESO de wandelpaden langs de dijk al in om haar klanten te stallen. Reken maar dat de recreanten aan die kant (bij de dijk dus) de pineut gaan worden. Op het TESO terrein is het op drukke momenten vaak een puinhoop. Ze hebben wel verkeersregelaars, maar helaas doen die echt helemaal niets. Je kunt er vaak op de fiets niet eens oversteken, want dan staan er auto’s 6 rijen dik dwars over het fietspad geparkeerd. En de verkeersregelaars staan erbij en kijken ernaar. Daar wordt echt geen verantwoordelijkheid genomen.

  Wat kan TESO doen om haar druk op Den Helder wat te verminderen? Misschien moeten ze voor alles groter dan een fiets of brommer gewoon maar met gereserveerde vertrektijden gaan werken. Van de boot af, kunnen we gewoon op de verkeerslichten doseren, om te voorkomen dat de stroom auto’s door Den Helder te groot wordt.

 2. Het is gewoon een groot drama en het wordt alleen maar erger . Voor mijn werk moet ik vaak op Willemsoord zijn en op de directe omgeving zoals Binnenhaven en de Zuidstraat .We moeten gewoon plannen en rekening houden met de aankomst van de boot . Veelal kost het ons erg veel extra tijd omdat we niet van Willemsoord af kunnen of vast staan op de N250 .Zo zijn wij als ondernemer zwaar de dupe van de Teso.

 3. “De verkeershinder op de N250 treedt volgens het college vooral op tijdstippen op, als er meer verkeer aan komt dan de veerhaven kan verwerken.”

  Wow. It’s amazing 🤐

 4. De boot komt twee keer per uur in het seizoen . Spuugt honderden auto’s op en dan zit de N250 zeker voor 15 minuten vast. Dus per uur is er en half uur overlast van verkeer . En dan hebben we het nog niet over het verkeer naar de veerhaven wat de hele N250 regelmatig blokkeert . De ellende begint (vooral in het seizoen op vrijdag ) al bij de Kooybrug. Als we Willemsoord moeten verlaten is dat gewoon “op de klok” want anders kom je de brug niet af .Het is zo langzamerhand niet meer te verkroppen dat wij als ondernemer steeds meer last en schade ondervinden van de Teso . Misschien moet er via de rechter een schadevergoeding van de Teso worden afgedwongen. Ook voor de bewoners langs de N250

 5. Er zijn best goede oplossingen te verzinnen maar het enige wat ze hier continue doen is vingertjes wijzen naar anderen en niet het voortouw nemen, gemeente DH moet gewoon het heft in eigen hand nemen en een oplossing creëren

  1. En de rekening bij Teso neerleggen en niet bij de Helderse belastingbetaler.

Wellicht ook interessant

Back to top button