Hollands Kroon

Online enquête voor minder genuanceerd advies over Gebiedsplan Wieringermeer

Adverentie

Wieringermeer – Is het advies zoals opgesteld door Bureau BVR niet te genuanceerd? LTO Noord denkt van wel en vreest dat de gemeenteraad van Hollands Kroon onvoldoende wordt geïnformeerd over hoe de inwoners denken over de toekomst van de Wieringermeer. En dus is een online enquête gestart en met succes. Na twee dagen hebben al meer dan 350 inwoners de vragenlijst ingevuld.

De gemeenteraad besluit nog voor de zomer over de toekomst van de Wieringermeer. De grote vlaktes akkerbouwgrond die de polder karakteriseert roept op tot inspiratie voor vele ontwikkelingen, maar is wel voldoende naar de burgers geluisterd? Aanbevelingen met de grootste impact zijn de komst van aanzienlijk meer datacenters en glastuinbouwbedrijven. De raad besloot dat eerst alsnog goed in gesprek moest worden gegaan met de inwoners en dat is ook gebeurd. Tijdens verschillende bijeenkomsten lieten 130 mensen van zich horen.

Adviesbureau BVR heeft op basis hiervan een advies samengesteld. “Wij vragen ons echter af of dit advies de mening vertegenwoordigt van de burgers die betrokken waren. Verder is een aantal zaken niet aan de orde gekomen die wel door de gemeenteraad genoemd zijn”, vertelt Marbel de Graaf van LTO Noord. En daarom besloot de afdeling Hollands Kroon een online enquête te houden onder de plaatselijke bevolking.

Niet het beste advies
“Die bijeenkomsten zijn op zich keurig geweest, maar het levert niet echt een gewogen meningsvorming op. Je zit gewoon met tal van mensen om tafel die allemaal hun mening geven, maar die kunnen natuurlijk behoorlijk uiteenlopen”, aldus De Graaf. “Het resultaat is weliswaar een uiterst genuanceerd advies aan de gemeenteraad, maar dat is misschien niet het beste advies.”

“Mensen maken zich echt zorgen, bijvoorbeeld over het voortbestaan van hun eigen onderneming. Daarom hebben we de enquête opgezet, om een ieder de kans te geven echt goed hun mening te laten horen. We willen ervoor zorgen dat de gemeenteraad goed geïnformeerd wordt, dat ze straks weten wat de inwoners zelf willen met dit gebied”, benadrukt De Graaf. LTO Noord vreest voor prijsopdrijving van de grond, juist omdat het zo gewild is. “Dat verkleint de kansen voor bedrijfsopvolging, maakt dat er meer bedrijven van buitenaf worden aangetrokken en dat gaat ten koste van het bestaande. Er wordt geschermd met economische vooruitgang, maar veel mensen maken zich zorgen over de manier waarop. “

De Graaf wil de resultaten van het onderzoek in maart voorleggen aan de verschillende fracties, zodat ze uiteindelijk een weloverwogen besluit kunnen nemen. Dat het onderwerp enorm leeft in de Wieringermeer blijkt wel uit het grote aantal reacties. “Na twee dagen is de vragenlijst al meer dan 350 keer ingevuld. Als LTO Noord zijn we onder de indruk van het grote aantal respondenten. Dit overtreft al onze verwachtingen, de enquête gaat echt viral en wordt ontzettend vaak gedeeld op social media. Meer dan 80% van de respondenten op dit moment komt uit de Wieringermeer, zo zie je hoe graag men betrokken wordt bij de toekomst van hun gebied. Wel hopen we nog alle mensen die bij de stakeholderbijeenkomsten geweest zijn te bereiken, daar hebben we er op dit moment 80 van bereikt.”

Agri++
Een van de vragen gaat over het Agri++ gebied, Dat wordt in het Gebiedsplan omschreven als: “een uitbreiding op het bestaande Agriport A7 complex waar ruimte is voor kassen, datacenters en nieuwe bedrijven die niet passen op reguliere bedrijventerreinen.” Hoe groot moet dit ++gebied straks worden? Wat voor soort bedrijven komen hier dan terecht? Hoe komen al deze bedrijven aan hun stroom? Tegenwoordig wordt die bij voorkeur duurzaam opgewekt, maar waar dan? “De gemeente heeft misschien niet goed ingezien hoe zeer het huidige landschap wordt gewaardeerd. Ruimte om je heen is een schaars goed, mensen hechten daar belang aan!”

Klik hier om zelf de enquête in te vullen

Toon meer

Ronald Boutkan

Bovenstaand bericht is geplaatst door Ronald Boutkan, algemeen directeur van Regio Noordkop. Ronald woont in Den Helder en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

Wellicht ook interessant

Back to top button