Presentatie stand van zaken Willem Alexanderhof

Julianadorp – Tijdens de laatste bijeenkomst van het wijkplatform Julianadorp gaf Frank de Volder stedenbouwkundige Willem Alexanderhof een presentatie over de laatste stand van zaken.

Zoals het er nu voor staat zullen in dit deel van Julianadorp ongeveer 650 woningen worden gerealiseerd. Er is een samenwerkingsverband tussen – Helderse Bouw Kombinatie (HBK)- Woningstichting Den Helder – Aannemersbedrijf Gerard Borst- Gemeente Den Helder. In fase een komen 172 wooneenheden, in twee 60, drie 98 en in vier ongeveer 320. Er is een beeldkwaliteitsplan waarin de helling van de daken is voorgeschreven tussen de 53 en 85 graden en mogen erfafscheidingen maximaal 180 centimeter hoog zijn van 5 meter van de voorgevel.

Ook over de natuur is goed nagedacht en er zal veel groen worden geplant. De volledige presentatie is te zien op via deze link

Exit mobile version