ColumnDen HelderPolitiek

Column: Hospiteeravond voor de nieuwe buurman

Adverentie

Weer ophef over de, welgeteld, zeven kwetsbare jongeren die met spoed een woning nodig hebben en nergens terecht kunnen. De inwoners van Den Helder willen kennelijk graag zelf bepalen wie er naast hen komt wonen. Althans, de inwoners van de Visbuurt en de senioren in Zuyderhorn, die beide vol ophef reageerden op het intrekken van de Helderse jeugd. Ook de bewoners van de woonwagencentra aan de Korvetstraat en de G.P. Blankmanstraat willen zeggenschap over de buren, en de rechter heeft hen gelijk gegeven.

Afspraken met de bewoners
Tenminste, de rechter heeft bepaald dat de gemeente inderdaad heeft toegezegd dat de woonwagenbewoners zelf mogen selecteren wie in leegstaande woonwagens op het terrein mag komen wonen. Dat willen zij graag, omdat het gaat om een hechte gemeenschap met veel familiebanden. De gemeente wil daar best gehoor aan geven en snapt die overweging, maar wil wanneer er geen familieleden zijn die intrekken de mogelijkheid behouden om de woonwagen toe te wijzen aan iemand van buitenaf. Zo staat in ieder geval het nieuwe beleid dat door wethouder Michiel Wouters is voorgesteld, de raad was niet al te enthousiast. Mijn eerste gedachte is: Wie gaat er nu nog in een woonwagencentrum wonen als je weet dat alle andere bewoners niet zitten te wachten op je komst? Het beleid is daarmee van te voren al nutteloos. Ondanks de gewonnen rechtszaak kan de gemeente dit beleid in de toekomst uiteraard nog steeds invoeren. Volgens wethouder Michiel Wouters veroorzaakt de eigen visie van de woonwagenbewoners leegstand en is de selectie door omwonenden niet wenselijk: Op de reguliere woningmarkt besluit men immers ook niet over wie er naast hen mag komen wonen.

Ook met de inwoners van de Visbuurt zijn in zekere zin afspraken gemaakt. De raad besloot geen kwetsbare groepen meer onderdak te geven in de wijk. De commotie over de vestiging aan de Zuidstraat vond ik eerlijk gezegd overtrokken, daar blijf ik bij. De situatie is niet te vergelijken met die in het woonwagencentrum, en ook niet met die in Zuyderhorn, waarom leg ik zo uit. Je zou echter verwachten dat het college gezien de ophef, terecht of niet, secuur omgaat met het vinden van een nieuwe plek. Het was immers wethouder Tjitske Biersteker die zei dat de commotie mede heeft veroorzaakt dat het plan in de Visbuurt niet doorging. De jongeren in kwestie hebben juist behoefte aan een rustige locatie en wanneer hun komst al gehekeld wordt door de politiek en de omwonenden kan daarvan geen sprake meer zijn. Wat dat betreft is het plan voor Zuyderhorn ook nu al verpest. De bewoners van het complex geven terecht aan dat zij er zijn gaan wonen in de veronderstelling dat het om huisvesting voor senioren ging en hebben daar zelfs een regelement voor ondertekend. Ze willen geen jongeren als huisgenoten.

Geen buren maar huisgenoten
Waar gaat het nu mis? Als het college het standpunt van wethouder Wouters volgt, dat mensen niet zomaar hun eigen buren kunnen kiezen, dan begrijp ik wel dat het nu keer op keer fout afloopt. Want, hoewel dat inderdaad klopt voor de reguliere woningmarkt is dat niet zo bij dit soort alternatieve woonvormen, en terecht. Net zoals studenten die een hospiteeravond organiseren om hun nieuwe huisgenoot te selecteren, of senioren die bewust met gelijken in een complex gaan wonen, of de bewoners van woonwagens die in nauw verband met hun familie op één terrein willen verblijven: De manier van samenleven is totaal anders dan die van ‘normale’ buren in een straat. De situatie moet wat dat betreft vergeleken worden met die van huisgenoten en niet met die van buren. Dan begrijpt eenieder opeens de wens voor zeggenschap of concrete afspraken wat betreft de komst van nieuwe bewoners. Dat maakt wel dat ik de ophef rondom de locatie aan de Zuidstraat nog steeds niet terecht vind: Daar gaat het wel gewoon om buren. Deze jongeren, die helemaal niet problematisch zijn, maar uit een problematische situatie komen, gaan echt niemand tot last zijn in de wijk zelf.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

3 reacties

Wellicht ook interessant

Back to top button
%d bloggers liken dit: