Den HelderMaritiemVideo

Project Zephyros test waterstoftaxi, haven hoopt op meer ontwikkeling (video)

Den Helder – Een Rotterdamse bezoeker in de Helderse haven. Wie de wateren rond het havengebied goed in de gaten houdt kan een glimp opvangen van de watertaxi die er de komende tijd rondvaart. De watertaxi is uitgerust met een waterstofmotor, en maakt onderdeel uit van project Zephyros. Dit project richt zich op het ontwikkelen van een groene waterstofketen in en om Den Helder, en moet de marinestad op de landelijke groene energie-kaart zetten.

Project Zephyros richt zich nu vooral op het verduurzamen van de haven in Den Helder, vertelt Kees Turnhout. Als plaatsvervangend directeur is hij nauw betrokken bij het project. “We richten ons nu voornamelijk op de scheepvaart in en om de haven.” Het project moet uiteindelijk leiden tot het ontwikkelen een complete waterstofcyclus in en om de marinestad. De elektrolyse van waterstof wordt gedaan met stroom opgewekt door zonne-energie, en de omgezette waterstof moet uiteindelijk getankt kunnen worden door zowel water- als wegverkeer bij een tankstation aan de Kooyhaven. Voor nu richt het project zich vooral op vergroening van de haven en haar vloot, en waterstof is volgens Turnhout een passende oplossing. “Bij het gebruik van waterstof komen totaal geen emissies meer vrij in de atmosfeer. Door lokaal gebruik van waterstof zouden we een enorme stap kunnen maken in de verduurzaming van de haven.”

Voor het project wordt nu met twee vaartuigen getest, de Rotterdamse watertaxi en een rib die wat weg heeft van de boten die ook door reddingsorganisaties worden gebruikt. De watertaxi is omgebouwd met een nieuwe aandrijflijn die is ontworpen door Flying Fish, onderdeel van het SWIM consortium. Zo’n vijftien partijen die hun werk in en om de haven vinden doen mee aan het project, vertelt Turnhout. Waterstof is met name geschikt voor gebruik bij vaartuigen die hun werk dicht bij de haven uitvoeren, omdat deze de mogelijkheden hebben regelmatig te tanken. Voor lange reizen is veel waterstof nodig, en dit is niet altijd praktisch. De waterstofvaartuigen kunnen bijvoorbeeld uitkomst bieden bij het onderhoud aan windparken op de Noordzee. Het aanzetten tot de ontwikkeling van een grootschalige keten, inclusief de productie van waterstof, is belangrijk volgens Turnhout. “Wij willen als haven zo veel mogelijk verduurzamen, en in tegenstelling tot andere havens is Den Helder een haven die zijn producten en diensten naar zee brengt, en niet andersom.”

Regiodeal
Het project is onderdeel van de Regiodeal, een samenwerkingsverband van het Rijk, de Provincie, en de gemeenten in de Noordkop. Samen werd er tien miljoen euro geïnvesteerd in de deal, die zich richt op het verbeteren van werken, leren, en leven in de Noordkop. Mark Boeree, programmamanager, vertelt: “We proberen de brede welvaart te stimuleren, want we hebben te maken met een kwetsbare economie in de Noordkop”. Waterstofontwikkeling is één van de drie hoofdpijlers van het project. Boeree: “Te veel mensen verdienen in te weinig sectoren hun geld, ook in de olie en gas. De inkomsten uit die sector lopen terug, en waterstofeconomie zou daar een goed alternatief voor kunnen zijn”. Daarnaast investeert de deal in onderwijs dat aansluit bij de ontwikkelingen omtrent waterstof, om jongeren zo te stimuleren en te enthousiasmeren voor een nieuwe sector.

Niet in landelijke planning

Hoewel de Regiodeal in samenwerking met de Port of Den Helder sterk inzet op de waterstofontwikkeling, valt Den Helder weg in de landelijke planning. In het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is te lezen dat de marinestad wordt weggelaten in de planning rondom landelijke waterstofinfrastructuur. Turnhout wil dit beeld nuanceren. Naast het lokaal gerichte Zephyros zitten er meer projecten in de spreekwoordelijke pijpleiding. Eerste testen wijzen uit dat het transporteren van waterstof in de huidige gasleidingen, zowel op land als in zee, met relatief geringe aanpassingen mogelijk is. In combinatie met windparken in de Noordzee maakt dit het theorie mogelijk waterstof op te wekken op zee, en deze via bestaande infrastructuur naar het binnenland te verplaatsen. “Wij zien dezelfde rol voor waterstof als die we nu hebben voor het gas uit de Noordzee. Dat aardgas gaat een keer stoppen, en onze visie is dat die rol voor Den Helder via een andere weg blijft bestaan.”

Toon meer

Brent van der Hell

Brent van der Hell is werkzaam bij Regio Noordkop als verslaggever / redacteur TV. Hij is bereikbaar via brent@regionoordkop.nl, of via de telefoonnummers 0627656370 en 0223684609.

Wellicht ook interessant

2 reacties

  1. Heeft Turnhout al uitgelegd dat H2 productie enorm inefficiënt is, dat de prijs daardoor erg hoog is, dat deze H2 taxi een H2 tank van extreem hoge druk moet hebben, dat de actie radius, gezien de eigenschappen van H2 gering is. EN DAT DE OORLOG TEGEN CO2 MISDADIG ONZINNIG IS.

    Nb: de brandstofcel technology is al erg oud.

Back to top button
%d bloggers liken dit: