Den HelderPolitiek

Fietsloods alleen overdag open en dus vooral voor ambtenaren. Is het stadhuis nu duurder?

Den Helder – Er is in de Helderse raad geen meerderheid voor het verruimen van de openingstijden van de nieuw te bouwen fietsloods op Willemsoord. In de avonduren gaat de stalling op slot, om vandalisme te voorkomen. Fractie Pastoor en Behoorlijk Bestuur dienden maandagavond een motie in, maar deze werd met 17 stemmen tegen verworpen. Hierdoor ontstond er een discussie: Moeten de kosten voor de loods nu worden opgeteld bij de kosten voor het nieuwe stadhuis?

Volgens Mirjam Dijk van Fractie Pastoor wordt de fietsloods bekostigd met gemeenschapsgeld en moet deze daarom ook opengesteld worden voor de gemeenschap. Omdat de loods alleen overdag open is zal die vooral gebruikt worden door ambtenaren. Bezoekers van de horeca kunnen ook wel een goede fietsenstalling gebruiken: “Als je lekker ’s avonds naar een restaurant, de bioscoop of het theater gaat is het heel fijn wanneer je de fiets in een beveiligde loods kwijt kan. Zeker de elektrische fiets, die toch duur is en gestolen kan worden.”

Wethouder Michiel Wouters herhaalde maandagavond de opmerkingen die hij een paar weken geleden ook al maakte: De directie van Willemsoord is bang voor vandalisme en wil niet dat de fietsenstalling in de late uren toegankelijk is. Wel wordt er gekeken naar de mogelijkheden om de loods open te stellen bij evenementen. Dijk ziet liever dat de openingstijden gelijk worden gesteld met bijvoorbeeld de eindtijd van de voorstellingen in de Kampanje. Er kwamen uiteindelijk 11 stemmen voor en 17 stemmen tegen. Daarmee werd deze verworpen en blijft de fietsenstalling dus vooral geschikt voor de ambtenaren die overdag naar het nieuwe stadhuis moeten reizen.

Is het stadhuis nu duurder geworden?
Hierdoor ontstond een nieuwe discussie, waarover Fractie Pastoor, Behoorlijk Bestuur en Samen Actief uiteindelijk een motie indienden. Want, zo zeiden die partijen, nu is besloten dat de fietsenstalling niet volledig openbaar wordt, is het een faciliteit die bij het stadhuis hoort. De kosten, die naar schatting €400.000,- bedragen, moeten daarom volgens hen ook worden opgenomen als kostenpost voor het stadhuis. Nu worden ze apart opgenomen in de exploitatie van Zeestad, omdat die partij over voldoende budget beschikt in de huidige begroting. Een ander oormerk zou volgens Kees Bazen van Samen Actief transparanter zijn. Uit de stukken blijkt tevens dat er in eerste instantie is gekeken naar het maken van een fietsenstalling in het stadskantoor en dat de externe stalling de tweede keuze is.

Volgens de portefeuillehouder klopt de beredenering van de indieners van de motie niet. De fietsenstalling is wel degelijk open voor derden, alleen niet in de avond. Daarnaast is het technisch niet handig om het geld anders te gaan oormerken, al was zijn uitleg daarover vaag: “Het zit in de exploitatie van Zeestad. Door dat te veranderen ga je rare dingen krijgen.” D66 en de Stadspartij steunden Wouters in zijn opmerking over de toegankelijkheid: De fietsloods is overdag wel degelijk gewoon openbaar en daarom hoeven ook de kosten niet bij de bouw van de stadhuis worden gerekend. Volgens de VVD is het ‘lood om oud ijzer’: “Het past binnen de begroting van Zeestad die wij hebben goedgekeurd. Waar bemoeien wij ons dan mee als gemeenteraad?” Zo zei Kees Visser.

Geen stadhuis is ook geen fietsenstalling
Voor onder andere Leo van Esdonk van Fractie Pastoor is dat een onbegrijpelijke opvatting. Hij daagde daarom Visser en zijn medestanders uit: “Denkt u dat deze fietsenstalling ook gebouwd had moeten worden wanneer er geen nieuw stadhuis kwam?” Daar kwam een weinig overtuigend antwoord op, maar de tegenstanders van de motie bleven erbij dat het zinloos zou zijn om de bedragen nu anders te gaan oormerken. Voor de voorstanders leek het dan ook meer een principekwestie. Zo zei Marije Boessenkool van GroenLinks dat haar partij graag consequent wil blijven.

Van het idee dat de openbaarheid van de stalling ervoor zorgde dat deze geen onderdeel meer was van het stadhuisplan was ze niet onder de indruk: “Als ik een schuur bouw naast mijn huis en daar ook mijn buren hun fiets in laat zetten is het nog steeds mijn schuur.” De tweede motie werd uiteindelijk net aan verworpen. De te maken met het feit dat de coalitie drie afwezigen had: Harmen Krul en Robert Bak van het CDA en Nancy List van de Seniorenpartij. De stemmen voor de motie en dus voor het rekenen van de kosten voor de fietsenstalling bij het stadhuis kwamen van de indieners, de PVV en GroenLinks.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

9 reacties

 1. De gemeenteraad heeft op 6 maart de fietsenloods op Willemsoord goedgekeurd. Alleen heeft de gehele gemeenteraad zijn controlerende taak niet op juiste wijze uitgevoerd!

  Bij een raadsbesluit, worden alle onderliggende documenten van het besluit vastgelegd als de gemeenteraad zijn instemming geeft.
  Zo is dat ook gebeurd bij de documenten behorend bij de fietsenloods op Willemsoord.

  De gemeenteraad heeft oa ingestemd met de volgende tekst;
  “Op 22 juli 2022 heeft Zeestad beheer B.V. een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning ten
  behoeve van de realisatie van een fietsloods , ter hoogte van Willemsoord 72 te Den Helder.
  De aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan “De Nieuwe Haven 2013”, maar past binnen de kaders
  van de goede ruimtelijke ordening alsmede de fysieke leefomgeving. Het college van Burgemeester en
  wethouders wil daarom een ontwerp omgevingsvergunning ter inzage leggen en deze verlenen, waarbij hij
  op grond van artikel 2.4, lid 1 van de Wabo bevoegd is. De aanvraag is een vergunningplichtige activiteit
  zoals bepaald in artikel 2.1 Wabo. Ten behoeve van het afgeven van deze omgevingsvergunning dient de
  raad een verklaring van geen bedenkingen (hierna: vvgb) af te geven.” Einde citaat.

  De fietsenloods moet komen achter het stadhuis op Willemsoord. En de aanvraag van de omgevingsvergunning zou in strijd zijn met het bestemmingsplan “Nieuwe Haven 2013”. Dit is echter het bestemmingsplan van het terrein van de Koninklijke Marine.

  De gemeenteraad had deze fout of moeten corrigeren voordat zij tot stemming overgingen. Of ze hadden de documenten moeten terugsturen naar de tekentafel. Dit is één van de controlerende taken van de gemeenteraad. En er is geen raadslid die deze taak goed heeft uitgevoerd. 31 raadsleden, waarvan 3 afwezig bij de raadvergadering hebben of de documenten niet gelezen, of ze hebben liggen slapen.

  Deze fout kan wel grote juridische gevolgen hebben, als er zienswijze door burgers worden ingediend.

  Alle overige besluiten het debat rondom de fietsenloods zijn zinloos geweest. Want de raad had al een foutief document goedgekeurd.
  Raadleden moeten eens gaan stoppen met van alles roepen, zonder dat ze de basis van hun raadswerk hebben gedaan. En of ze nu van de coalitie of oppositie zijn, voor of tegen de fietsenloods. Dit raadsvoorstel had nooit aangenomen mogen worden.

  In een bericht over de fietsenloods van 2 weken terug, hebben wij al aangegeven dat de documentatie niet overeenkwam met het gevraagde besluit. Dus de raad, die deze site ook leest, had op de hoogte kunnen zijn.

 2. “Daarmee werd deze verworpen en blijft de fietsenstalling dus vooral geschikt voor de ambtenaren die overdag naar het nieuwe stadhuis moeten reizen.”

  “Volgens de portefeuillehouder klopt de beredenering van de indieners van de motie niet. De fietsenstalling is wel degelijk open voor derden, alleen niet in de avond”

  Is de fietsenstalling dan ook in het weekend open voor het “ gewone volk” of echt alleen voor de ambtenaren die er enkel doordeweeks zijn?

  1. Zoals de gemeenteraad vermeld alleen overdag voor iedereen in avonduren en weekend dicht ivm vandalismeEn dan te bedenken dat de gemeenteraad meent dat 80 % van de ambtenaren met de fiets gaat komen….

 3. Ik lees niets over het weekend in dit artikel. Maar mocht het echt alleen overdag en doordeweeks zijn, dan horen de kosten natuurlijk bij de bouw van het stadhuis. Zeker omdat er in eerste instantie gekeken is naar een inpandige fietsenstalling, dan is het duidelijk dat een openbare stalling nooit de bedoeling is geweest.

 4. Een fietsenstalling voor 400.000 euro!! Geld speelt kennelijk geen rol. En niemand verblikt of verbloost? Ben heel benieuwd hoeveel fietsen daar straks staan overdag. Een fietsenrek met eventueel een afdakje er boven is wat mij betreft voldoende. En de fiets opladen doet men maar thuis. Het is te gek voor woorden.

 5. Vier ton voor een fietsenstalling? Kunnen die paar ambtenaren die zich per fiets verplaatsen hun karretje niet buiten parkeren? En in hoeverre laat een fietsenstalling zich beveiligen als ook het publiek er gebruik van mag maken? Ik kan me niet voorstellen dat er een beveiliger wordt aangetrokken. Het komt erop neer dat er vierhonderdduizend gulden moet worden neergeteld louter en alleen om een paar fietsen droog te kunnen parkeren. Het kan niet op in Den Helder…..

   1. Het kan inderdaad erger: vierhonderdduizend euro, da’s negenhonderdduizend ouderwetse Hollandse guldens….!

Reageer op dit bericht

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Back to top button
%d bloggers liken dit: