Den HelderSchagen

Nieuwe vleermuizenkasten voor Eendenkooi ‘t Zand

Den Helder – Leerlingen ‘Bouwen, wonen en inrichting’ van het Beroepsonderwijs aan Zee hebben in februari nieuwe vleermuiskasten gebouwd ten behoeve van onderzoek naar vleermuizen in de Kop van Noord-Holland.

Vleermuiskenner Jan Boshamer controleert jaarlijks circa 300 vleermuiskasten in de kop van Noord-Holland op aanwezige vleermuizen. Dat gebeurt inmiddels al 30 jaar en het voornemen is om dit nog eens 20 jaar lang te doen. Dit onderzoek levert interessante gegevens op. Vleermuizen uit deze kasten worden soms voorzien van een microzendertje, waarmee onder andere kan worden onderzocht in hoeverre de aanleg van windmolenparken invloed heeft op deze dieren en hun leefomgeving.

Inmiddels zijn heel wat kasten aan vervanging toe. Leerlingen werkten op basis van een bouwtekening aan een serie nieuwe kasten van Douglas hout. Deze houtsoort groeit in Europa en behoeft na verwerking geen behandeling. Een duurzame keus dus. Deze eerste nieuwe kasten konden gemaakt worden door een gulle bijdrage van natuurliefhebber en Landschap Noord-Holland vrijwilliger Gerard Bos. Het project wordt verder gefinancierd door Rijkswaterstaat en Landschap Noord-Holland.

Op donderdag 2 april zijn de eerste negen kasten door Jan Boshamer in het bos van Eendenkooi ’t Zand vervangen.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button