Den Helder

Twee miljoen euro voor steunfonds Helderse gemeenschap

Advertentie:

Den Helder – De gemeenteraad van Den Helder stelt twee miljoen euro aan extra middelen beschikbaar voor een Nood-, Ondersteunings- en Stimuleringsfonds (NOS-fonds) voor het verzachten van de negatieve financiële en maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis voor de Helderse gemeenschap.

In een brief verzoeken alle raadsfracties het college van burgemeester en wethouders op korte termijn met concrete lokale maatregelen te komen. Met het NOS-fonds is het mogelijk slagvaardig lokale maatregelen te treffen als de situatie daarom vraagt. De lokale maatregelen dienen aan te sluiten bij de maatregelen die door andere overheden worden genomen en moeten binnen de wettelijke kaders blijven zoals die voor lokale overheden gelden.

De gemeenteraad stelt hiermee het college van burgemeester en wethouders in de gelegenheid noodzakelijke zorg te verlenen, ondersteuning te geven en waar mogelijk te stimuleren zodat het maatschappelijke leven weer volop op gang komt zodra de coronacrisis voorbij is.

In de brief wordt het college gevraagd zo snel mogelijk een voorstel aan de raad aan te bieden, zodat het besluit formeel kan worden genomen.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button