Den HelderPolitiek

Elf jongeren benoemd tot lid van de Helderse Jongerenadviesraad

Den Helder – Tijdens de Helderse raadsvergadering dinsdagavond zijn de elf leden van de nieuwe Jongerenadviesraad (JAR) benoemd. Zij zullen zich gedurende de pilotperiode van 1 april 2021 tot en met 31 maart 2023 mengen in het gemeentelijk bestuur, door hun mening te geven, mee te praten en mee te beslissen over hun eigen leefomgeving.

De gemeenteraad heeft op 4 november 2019 het college van burgemeester en wethouders opdracht gegeven een JAR te vormen. Het is nu eindelijk rond. In samenwerking met lokale scholen is een representatieve groep jongeren geselecteerd. Van de 27 aanmeldingen zijn elf leden toegelaten. Logischerwijs zijn belangrijke thema’s voor hen jongerenhuisvesting en onderwijs. De input van deze groep is hard nodig volgens de gemeenteraad. Daarnaast kan de Jongerenadviesraad fungeren als een kweekvijver voor toekomstig lokaal politiek talent. Verschillende gemeenteraadsleden feliciteerden de geselecteerde jongeren en de benoeming werd unaniem gesteund. Wethouder Jeugd, Peter de Vrij, gaf aan trots te zijn en hoge verwachtingen te hebben van het functioneren van de JAR. Zoey Guijken was als nieuw lid van de JAR aanwezig bij de vergadering om de felicitaties in ontvangst te nemen. Naast Zoey zijn er nog tien jongeren lid geworden van de adviesraad: Joris Schutte, Gaia Naumann, Iwana Bharwaj, Marit Zijlmans, Shanyra Hooi, Jamie Schouten, Zeno Mulder, Joelle Cueche Hernandez, Silvano Duijzer en Zen Schrieken.

Met het aanstellen van de JAR krijgt jongerenparticipatie in Den Helder een podium en kan de kloof tussen jongeren en de politiek kleiner worden gemaakt. “Dit draagt bij aan een samenleving waarin de mening van jongeren wordt gerespecteerd en waarin jongeren worden meegenomen in zaken die hen aangaan”, aldus de gemeente. Jongeren staan midden in de samenleving en hebben vaak een breed sociaal netwerk. Zij weten goed wat er speelt onder hun leeftijdsgenoten binnen de gemeente. Daarmee heeft de JAR niet enkel een adviesfunctie maar werkt zij ook signalerend en agendavormend. Zaken die wellicht nog niet onder de aandacht waren bij portefeuillehouders of de raad kunnen via de JAR aan het licht worden gebracht. Een aanvullend voordeel van de JAR is de voorbeeldfunctie die het heeft richting andere jongeren om politiek actief te worden. Dit zal ook in de praktijk worden gebracht door elk kwartaal een informatieve bijeenkomst voor jongeren uit Den Helder te organiseren.

Gedurende de pilotperiode van 1 april 2021 tot en met 31 maart 2023 zullen er in samenwerking met het ROC regelmatig evaluaties plaatsvinden over de voortgang van de JAR. Medio september 2022 starten volgt een eindevaluatie met daaruit voortvloeiend een advies aan de gemeenteraad over de voortzetting van de JAR na de pilotperiode.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button