Cultuur/NatuurKop van Noord-HollandVideo

Het Waddenfonds steunt projecten rondom de Waddenzee (video)

Adverentie

Noordkop – De Waddenzee is één van de belangrijkste natuur- en recreatiegebieden in Nederland. Sinds 2007 is het Waddenfonds actief om ecologische en economische projecten die iets met het Waddengebied te maken hebben te ondersteunen.

“Als mensen een idee hebben dat de natuur of duurzame economie rondom de Waddenzee versterkt of zorgt dat de cultuurhistorie bewaard blijft, dan zeggen we altijd zoek contact met het Waddenfonds”, zegt Gerben Huisman de directeur secretaris van het fonds. Het fonds is opgericht met geld uit de gaswinning onder het Waddengebied, ieder jaar komen er miljoenen euro’s vrij ten behoeve van de duurzaamheid van de Wadden.

Ralph Temmink van de Universiteit Utrecht probeert bijvoorbeeld bij te dragen aan het herstel van schelpdierbanken in de Waddenzee. “Mosselen en oesters kunnen hele riffen bouwen op de Waddenzee, deze riffen zijn achteruit gegaan en natuurlijk herstel is langzaam. Met dit project willen we de riffen herstellen”, zegt Temmink. Een 3D-geprint, biologisch afbreekbare structuur moet de mosselen en oesters een eerste zetje geven. “Er is zacht vezelachtig materiaal waar de jongste schelpdieren zich kunnen vestigen, daarna ze in de structuur terecht.” Uiteindelijk kunnen de schelpdieren zich aan elkaar hechten en vormen ze een rif dat groot genoeg is om zichzelf in stand te houden.

Marja Doedens werkt aan onderzoeken naar zilte landbouw op Texel. Verzilting is een groeiend probleem in de waddenprovincies. Op Texel onderzoeken landbouwers gewassen die bestand zijn tegen zilt water én bemest kunnen worden met speciaal gekweekt zeewier. Het zeewier moet op termijn een natuurlijke vervanger zijn van kunstmest. “Uiteindelijk is de bedoeling dat zilte teelt net zoveel op gaat leveren voor de landbouwers als de reguliere teelt”, zegt Doedens.

Annemarie van den Berg is directeur van SOS Dolfijn. Zij gaan bruinvissen opvangen bij landgoed Hoenderdael en er komt een Waddenbelevingstuin. “We willen een soort Madurodam van de Wadden creëren”, zegt van den Berg. “We zitten er heel dichtbij, maar we beleven de Wadden helemaal niet goed”. Zo weten maar weinig mensen volgens Van den Berg dat het Lage Oude Veer van oudsher een verzilte uitloper van de Waddenzee is. Er komt een uitkijkpost bij het water en zo kunnen “de bezoekers van het park de Wadden beleven, zonder de Wadden te belasten”.

Uiteenlopende projecten dus, die allemaal op hun eigen manier bijdragen aan de rijkdom van het Waddengebied. Het Waddenfonds loopt nog tot 2027 en roept iedereen die een idee heeft dat ten goede komt aan het gebied op om in contact te treden.

Toon meer

Klaas Omta

Klaas Omta is, in het kader van een landelijk samenwerkingsproject tussen lokale en regionale omroepen en de NOS, namens de NOS werkzaam bij Regio Noordkop als algemeen verslaggever. Hij is bereikbaar via klaas@regionoordkop.nl.

Wellicht ook interessant

Back to top button