Den HelderPolitiek

Zorgen om flexwoningen en huisvesting arbeidsmigranten op De Dogger

Den Helder – De raadscommissie Stadsontwikkeling en Beheer was woensdagavond niet helemaal gerust over een plan voor de bouw van flexwoningen en huisvesting voor arbeidsmigranten op bedrijventerrein De Dogger. Verschillende partijen kondigden amendementen aan op het collegevoorstel, waarmee in totaal 250 wooneenheden mee gerealiseerd zouden worden. Vooral de vraag of het wenselijk is om verschillende doelgroepen, zoals statushouders, spoedzoekers en buitenlandse medewerkers, allemaal op één grootschalige locatie samen te brengen blijft in de lucht hangen.

In totaal behelst het plan twee gebouwen: Één met circa 100 flex-wooneenheden voor spoedzoekers, statushouders en Oekraïners. Daarbij gaat het om woningen die voor een maximale duur van twee jaar gehuurd kunnen worden, om zo mensen te helpen die op korte termijn een woning nodig hebben Het andere gebouw betreft permanente huisvesting voor tenminste 150 arbeidsmigranten. De locatie is vlak naast AZC Doggersvaart. Door gebruik te maken van modulaire bouw kan de realisatie van het gebouw voor flexibel wonen al eind dit jaar starten. Nog in de eerste helft van 2024 wil het college ook starten met de bouw van de huisvesting voor de arbeidsmigranten. Tenminste, als het zo ver komt.

De raadscommissie was woensdagavond namelijk kritisch op de plannen van het college. De PVV en Behoorlijk Bestuur lieten weten sowieso tegen de vestiging van statushouders en arbeidsmigranten te zijn. Wel zien zij veel potentie in de flexwoningen voor spoedzoekers. Fractie Pastoor ziet ook de tijdelijke woningen voor statushouders liever uit het plan verdwijnen. Volgens de partij is het niet wenselijk om deze groep slechts tijdelijk een huis te geven en is het “abominabel” dat ze na twee jaar weer zouden moeten vertrekken. Dat zou niet bevorderlijk voor de inburgering kunnen zijn. De drie partijen kondigden allemaal amendementen aan, en zij waren daarin niet de enigen.

Kwetsbare groepen samen
De Stadspartij en D66 hadden ook vraagtekens bij het plan. Zo vroegen zij zich af of het wel wenselijk is dat straks op één locatie allerlei relatief kwetsbare doelgroepen huisvesting krijgen. Ook gezien de ligging van het AZC. Het kan volgens hen beter verdeeld over de stad in plaats van allemaal op één plek. Zo oordeelde de commissieleden van die partijen. Het CDA voegde daaraan toe dat er in Den Helder ook gebouwen leeg staan die beter eerst gebruikt kunnen worden. Daarnaast zijn er veel arbeidsmigranten nodig voor de agrarische sector en kan de huisvesting van die mensen ook beter plaatsvinden op het terrein van de agrariër. De PvdA en Beter voor Den Helder lieten weten positief te kijken naar de plannen voor De Dogger. Zij hopen echter dat er een breder beleid kan worden opgesteld voor het flexwonen, waarbij meer locaties in beschouwing worden genomen.

Wethouder Petra Bais reageerde op de kritische opmerkingen vanuit de commissie door te zeggen dat er grote druk staat op het woningbouwvraagstuk. Initiatieven als deze zou je daarom door moeten laten gaan. De druk op de gemeente om woningen te bouwen wordt volgens Bais steeds hoger. Dit vanwege de steeds krapper wordende woningmarkt, maar ook door druk van bovenaf. Wat betreft het samenkomen van meerdere kwetsbare doelgroepen op één locatie zegt de wethouder dat het college zich ervan bewust is dat hier rekening mee moet worden gehouden. Het raadsvoorstel en eventuele amendementen worden waarschijnlijk bij de eerstvolgende raadsvergadering van 17 april behandeld.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

4 reacties

  1. Het is toch wel erg, dat wethouder Bais gebukt gaat onder grote druk. Druk vanaf drie kanten, grote druk door het woningbouwvraagstuk, druk op de gemeente om te bouwen en dan ook nog druk van bovenaf. God zelf bemoeit zich nu ook al met dit vreemde collegeplan? Er is druk, dus moet dit plan doorgaan volgens de wethouder. Heeft u weleens gedacht aan de druk die inwoners zonder arbeidscontract ervaren, geen werk hebben of arbeidsongeschikt zijn. Die kunnen het al vele jaren vergeten om ooit nog in aanmerking te komen voor een woning. Die druk heeft het college uiteraard nog nooit gevoeld.
    Welnu, de wethouder staat onder enorme druk (denkbeeldig) en daarom moet dit plan van gettovorming doorgaan. Bent u nu helemaal gek geworden daar in het stadhuis?

  2. Zorg eerst maar voor woningen voor onze woningzoekenden op de wachtlijst, en de statushouders en arbeidsmigranten achter aan aan ]sluiten op volgorde net als ieder ander. Ik vnd het grote onzin om deze groep mensen voor te laten gaan, ook al zijn het tijdelijke woningen. Al eens nagedacht dat er bij DNO mensen met een kinderwagen aanklopten en keihard de toegang geweigerd wordt omdat het nog geen tijd is om binnen te mogen in de stromende regen. Zij hadden geen woning….

  3. Woningbouw zou hier verwezenlijkt moeten worden in de vorm van starterswoningen voor de jeugd, woningen voor mensen uit de defensie kant en appartementen voor ouderen. Zo wordt er gezorgd voor de nieuwe generatie, inkomen en voordeel voor de mensen die hun hele leven al wonen. Daardoor komen ook gezinswoningen vrij die ouderen misschien nu vasthouden.

    Mensen uit oorlogsgebied moeten ondergebracht worden met die verstande dat ze terug willen. Over andere immigranten mogen onze gekozen partijleden discussiëren.

    1. helaas gaat het tegenwoordig niet meer zo in NL, hedendaags wordt alles gerealiseerd voor de buitenlanders en niets voor de Nederlanders, die kunnen doodvallen……

Back to top button
%d bloggers liken dit: