Den Helder

Drone inspectie Lange Jaap: vuurtoren veilig benaderbaar

Gebiedsverbod kan worden heroverwogen

Huisduinen – Rijkswaterstaat heeft het rapport met de beoordeling van de twee drone inspecties van TNO en SEC ontvangen en getoetst. Belangrijkste uitkomst is dat vuurtoren Lange Jaap in Den Helder veilig benaderbaar is. Dit biedt de gemeente Den Helder de mogelijkheid om het ingestelde gebiedsverbod te heroverwegen. Hierdoor kan de vuurtoren fysiek worden betreden om te starten met het vervolgonderzoek.

De onderzoekers hebben na twee drone inspectievluchten (voor èn na de drie stormen van februari 2022) de verzamelde beelden geanalyseerd en de bevindingen in een rapport opgeleverd aan Rijkswaterstaat. Met de kanttekening dat de vuurtoren en de omgeving als ‘veilig’ kan worden beschouwd tot een windkracht van gemiddeld 9 Beaufort, biedt dit de mogelijkheid om de vuurtoren te betreden voor nadere inspectie en het gebiedsverbod door de gemeente op korte termijn te heroverwegen.

De genoemde inspectie bestaat uit het bepalen van de fysieke gesteldheid van de vloeren en wordt vloer voor vloer uitgevoerd. Dit moet uiteindelijk leiden tot een compleet beeld van de fysieke gesteldheid van de toren. Daarmee kan Rijkswaterstaat vervolgstappen zetten met op termijn mogelijk het behoud van de vuurtoren.

Alle beschikbare rapporten en bevindingen zijn op een openbare website gedeeld.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button