Den HelderPolitiek

CDA: ‘’Tijd voor een herijking van het Helders coalitieakkoord’’

Adverentie

Den Helder – Als het aan CDA-voorman Harmen Krul ligt komt er een herijking van het Helders coalitieakkoord. Dit stelt de fractie van het CDA na een rumoerige week, waarin de op een na grootste partij akkoord ging met een nieuwe verdeling in het college. Dit college presenteerde een tussenbalans van het coalitieakkoord. De Christendemocraten stellen voor deze open te breken voor aanvullingen vanuit de gehele raad.

Krul kwam met het voorstel in het LOS radioprogramma De Nieuwsraad. Sylvia Hamerslag van Behoorlijk Bestuur reageerde verrast en ziet het wel zitten. Na de uitzending lichtte Krul het verhaal verder toe. Aan afspraken in het coalitieakkoord gaat het CDA niet tornen: “Natuurlijk niet. Het is niet onze bedoeling om gemaakte afspraken te wijzigen. We trekken een streep en als we terugkijken op de afgelopen twee jaar mogen we trots zijn op wat al bereikt is of nu in de steigers staat.” Toch ziet het CDA ruimte voor een herijking: “Als we nu kijken naar de bestuurlijke planning van de gemeente, zien we dat er nog 8 à 9 punten direct vanuit het coalitieakkoord op de middellange termijn planning staan. Wij willen graag niet twee, maar vier jaar vooruit kijken. Daarbij zien wij ruimte in de bestuurlijke termijnkalender voor meer ideeën.”

Nieuwe politiek
In de campagne pleitte het jongste raadslid voor nieuwe politiek: “Partijen hebben waardevolle ideeën voor de toekomst van deze gemeente. Die stranden te vaak in discussies over personen of in een kampenstrijd. Dat is doodzonde. We hebben helemaal geen tijd om zo veel met elkaar bezig te zijn. Daarvoor is onze opdracht te groot en te belangrijk. Als we de tijd die we nu kwijt zijn aan discussies over personen en processen richten op de inhoud, dan kunnen we nog meer bereiken.”

De CDA’er is kritisch op het functioneren van de gemeenteraad: “Dat klopt, en dus ook op onszelf. Het wordt er de afgelopen maanden niet beter op. Onderlinge verwijten worden persoonlijker en grimmiger. We moeten niet vergeten dat wij de vertegenwoordiging zijn van onze gemeente. Daar ga je respectvol mee om, en dus ook met elkaar.”

Compromissen
De illusie dat deze gemeenteraad het altijd met elkaar eens zal zijn heeft het CDA niet: “Dat is juist het mooie van de democratie, maar het lijkt in Den Helder wel of het niet eens met elkaar zijn over één onderwerp, automatisch betekent dat partijen het nergens over eens kunnen worden. Dat is natuurlijk onzin.”

Als voorbeeld noemt Krul de discussie rondom het stadhuis: “D66 en het CDA zullen het hier niet over eens worden. Maar voor 80 procent van alle voorstellen geldt juist dat we elkaar wél kunnen vinden. De gemeenteraad is meer dan alleen partijen vóór en tégen het stadhuis op Willemsoord. De uitdaging is echt niet om samen een goed verhaal te bedenken, de uitdaging is hoe we met elkaar om gaan als we het over een onderwerp een keer niet eens zijn.”

Volgens de jonge CDA’er ontbreekt het in de gemeenteraad aan het inhoudelijke debat: “Dat klopt. Partijen kunnen hun politieke agenda enkel kwijt in een motie van één A-4tje. Deze wordt dan in een rondje behandeld en daarna volgt stemming. Ik begrijp dat dit voor partijen die dan niet tot een coalitie behoren frustrerend is. De behoefte is er om naar het grotere plaatje te kijken. In een bredere context naar de toekomst van Den Helder. Als we dat gesprek met elkaar gaan voeren, kunnen er mooie dingen ontstaan.”

Raadsbreed akkoord
Vijftig gemeenten sloten na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 een raadsbreed akkoord. “Den Helder was daar niet klaar voor”, aldus Krul. “De lange formatieperiode en de vele pogingen hebben dat bewezen. Het is mijn hoop dat het ons over twee jaar wél lukt. Deze herijking van het Helders Akkoord zou een mooie test zijn. Het is aan ons om aan onze inwoners te bewijzen dat we over onze schaduwen heen kunnen stappen. Dat er meer is wat ons verbindt, dan wat ons verdeelt.”

Het CDA wil nu het gesprek starten en iedereen mag aanschuiven. “Oppositie of coalitie? Daar moeten we echt van af!”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button