Texel

Waddenfonds investeert in Zoete Toekomst op Texel

Texel – Het Waddenfonds investeert op Texel in het project Zoete toekomst  € 850.000,-. Dit project zorgt ervoor dat regenwater op grote schaal wordt opgevangen en gebruikt kan worden voor de irrigatie van landbouwgronden.

Dit idee moet een oplossing bieden aan agrariërs op de Waddeneilanden die door bijvoorbeeld de klimaatverandering tegen grote droogte aan lopen. Als deze proef op Texel slaagt kunnen boeren op andere Waddeneilanden er ook van profiteren.

Zoete Toekomst is onderdeel van het Investeringskader Waddengebied (IKW), waarbij de Waddenprovincies zorg dragen voor financiering van meerjarige en omvangrijke projecten. De totale investering in Zoete Toekomst bedraagt €1,8 miljoen. De provincie Noord-Holland, de gemeente Texel en het Hoogheemraadschap droegen  € 735.000,- bij aan dit project.

Droogte
Agrariërs op de eilanden hebben veel last van droogte doordat er geen aanvoer is van zoetwater en het IJsselmeer is. Het drinkwater dat via een leiding wordt aangevoerd vanaf de vaste wal mag ook niet gebruikt worden voor beregening. Daar komt bij dat het regenwater dat op de eilanden valt wordt afgevoerd naar de Waddenzee. De klimaatverandering waarbij grote periodes van droogte zich afwisselen met zware regenbuien vergroot het probleem. Het vasthouden van regenwater door middel van opslag in reservoirs zou een mogelijke oplossing kunnen zijn.

Het kennisproject bestaat uit het ontwikkelen van twee ondergrondse opslagsystemen van circa 50 tot 100 hectare met elk vijftien tot twintig waterputten. Hier komen ook installatiegebouwen met daarin een waterpomp te staan. Naar verwachting kan er jaarlijks 300.000 m3 water ondergronds worden vastgehouden. Het hemelwater wordt via irrigatieleidingen naar de landbouwgronden geleid. “We hopen dat de pilot slaagt. Voor de eilandboeren zou het een oplossing kunnen bieden voor een steeds nijpender probleem in hun bedrijfsvoering. Maar ook de flora en fauna op de landbouwgronden zijn erbij gebaat. Zo snijdt het mes aan twee kanten”, aldus gedeputeerde Cees Loggen, tevens bestuurslid van het Waddenfonds.

Proef van het kennisproject
De proef begint in de zomer van 2020 en duurt tot eind 2023. Omdat de hoeveelheid regenval niet elk jaar hetzelfde is, is er een langere periode nodig. Ook wordt onderzocht wat de effecten zijn op de omgeving. Vooral op nabijgelegen natuurgebieden, omdat een hogere grondwaterstand de kwal zou kunnen wegdrukken. Om deze reden zal een speciaal monitoringsplan worden opgezet.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button