Noord-Holland

CDA uit zorgen over gebrek aan regels over windmolens en zonnepanelen

Adverentie

Noord Holland – Het CDA vindt het onverstandig dat de provincie Noord-Holland nauwelijks regels stelt voor de inpassing van zon- en windenergieprojecten in de zoekgebieden van de Regionale Energie Strategie 1.0. De lastige opgave om deze projecten in te passen wordt nu op het bordje van de gemeente gelegd.

Tegenstrijdig, vindt het CDA. Duo-statenlid en woordvoerder klimaat Niek Wijmenga: “Als het gaat om woningbouw past de provincie een overvloed aan regels toe, maar in het geval van windmolens en zonnepanelen houdt de provincie liever haar handen af van de regie. De provincie meet met twee maten”.

Volgens het CDA zijn de gemeenten hiervan de dupe, die hiermee dit lastige dossier feitelijk over de schutting krijgen gegooid.

600 meter afstandseis
Een belangrijke geschrapte regel is de 600 meter afstandseis tot woningen, die de provincie gaat schrappen. Het CDA roept daarom de provincie op om geen steun te verlenen aan planvorming voor windturbines op locaties dichterbij dan 600 meter van een gemeentegrens, tenzij er sprake is van aantoonbare steun voor deze plannen onder direct omwonenden en bij de buurgemeente.

Draagvlak is voor het CDA een heel belangrijk criterium voor het eventueel instemmen met zon- en windenergieprojecten, wat zij dan ook heeft opgenomen in de checklist uit het CDA-initiatiefvoorstel “Afwegingskader energie uit wind en zon op land”.

Rol provincie
Het is volgens het CDA bij uitstek de provincie die een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren aan de gegarandeerde randvoorwaarden voor zon- of windenergieprojecten. Wijmenga: “Wij willen dat de provincie haar verbindende verantwoordelijkheid erkent en oppakt.

Het is juist de provincie die ervoor kan en voor zou moeten zorgen dat hier regionale afspraken over gemaakt worden”. Het CDA is het dus oneens met de rollen die de provincie zichzelf aanmeet inzake de omgevingsverordening.

Het CDA stemt vandaag tijdens de Provinciale Statenvergadering wel in met de RES, waar de provincie slechts een van de deelnemers is. “Het tegengaan van klimaatverandering is een enorme opgave en het is nu nog niet duidelijk welke technieken daar uiteindelijk een doorslaggevende rol in gaan spelen. We zijn het daarom eens dat er gezocht wordt naar geschikte plekken voor wind en zon in onze provincie en dat is wat deze RES doet”, aldus Wijmenga.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button