Kop van Noord-HollandPolitiek

Lokaal kijken naar locaties voor arbeidsmigranten, provinciaal inpassingsplan als achtervang

Kop van Noord-Holland – Vanaf september van dit jaar zullen de Kopgemeenten in samenwerking met de lokale markt en de inwoners gaan kijken naar de huisvestigingsmogelijkheden voor twee- tot drieduizend arbeidsmigranten. Eerder zijn door de provincie en de gemeenten veertien voorkeursgebieden vastgesteld, waarbinnen nu gekeken kan worden naar geschikte locaties waar minimaal honderd buitenlandse arbeiders gehuisvest kunnen worden.

De veertien gebieden zijn verspreid over Den Helder, Schagen en Hollands Kroon en zijn geselecteerd op basis van een aantal verschillende kenmerken. Zo valt te lezen in het gezamenlijke collegebesluit: “De voorkeurszoekgebieden liggen in de buurt van bestaande werklocaties, sluiten aan op bestaande bebouwing, zijn goed bereikbaar en liggen buiten waardevolle natuurgebieden en landschappen.” De lijst met kansrijke gebieden bestaat in het kort uit de grootste kernen binnen de drie gemeenten en Agriport.

Dat het nu lokaal wordt opgepakt is volgens het bestuur belangrijk “om de lokale kennis te benutten voor het bepalen van de juiste plekken en om het draagvlak voor de ontwikkeling te vergroten.” De nadere uitwerking zal bestaan uit sessies met bewoners en belanghebbenden, zo ook de arbeidsmigranten zelf, en marktpartijen. Het is hierbij ook mogelijk dat locaties die niet in de voorkeursgebieden aan bod komen worden meegenomen, of dat voorkeursgebieden uiteindelijk toch niet geschikt blijken te zijn. Dat is aan de markt volgens wethouder Theo Meskers van Hollands Kroon: “De vestiging van arbeidsmigranten is een ontwikkeling van de markt, wij leiden hem enkel in goede banen.”

Toch is het belang van de kwestie zo groot, dat er een provinciaal inpassingsplan op de plank ligt wanneer de lokale bevolking er niet uit komt. De gedeputeerde staten krijgt dan de regie. “Dat is wel een laatste redmiddel en wordt niet zomaar ingezet”, legde Meskers uit. “Het afgelopen decennium zijn we er altijd in geslaagd om een juiste belangenafweging te maken en een oplossing te vinden die goed is voor alle betrokkenen.” Het tekort van drieduizend huisvestingsplekken moet nu eenmaal worden opgelost. Het liefst samen met de inwoners dus, maar als dat niet gaat beslist de provincie.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button