Den HelderPolitiek

College Den Helder: kijken niet naar aankoop Verkeerstorenweg

Adverentie

Den Helder – Het college van Den Helder ziet voor zichzelf vooralsnog geen taak de mogelijke aankoop van het Rabobankgebouw aan de Verkeerstorenweg te onderzoeken. In een drietal brieven aan de gemeenteraad beschrijft het college waarom niet én waarom aankoop helemaal niet zo voordelig is als sommige partijen lijken te denken.

“Op basis van het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 heeft het college opdracht gekregen om het stadhuis te realiseren in de gebouwen 72 en 66 op Willemsoord. Het college heeft naar aanleiding van het recente bericht over de verkoop dan ook geen onderzoek opgestart naar de mogelijkheid het pand aan te kopen en te exploiteren”, zo staat te lezen in antwoord op vragen gesteld door de fractie van Senioren Actief. “De overweging om het pand aan te schaffen is onderdeel van de scenariostudie, waarover de raad op 25 februari 2019 een besluit heeft genomen. In het door de raad gekozen scenario speelde het pand aan de Verkeerstorenweg alleen een rol als tijdelijke huisvesting voor de periode dat het nieuwe stadhuis gerealiseerd wordt op Willemsoord.”

“Overigens, in de scenariostudie was de aanschaf van het pand begroot op € 5,54 miljoen, een relatief klein verschil met de huidige verkoopprijs. In dit opzicht levert de huidige mogelijkheid tot aankoop van het pand aan de Verkeerstorenweg geen nieuwe situatie op. Gegeven de raadsopdracht zal het college met de eigenaar niet het gesprek aangaan voor de aankoop van dit pand.”

GroenLinks
Fractievoorzitter Marije Boessenkool van GroenLinks pleitte afgelopen zaterdag in een ingezonden stuk op deze website nog voor de aanschaf van het pand. Ook stelde zij vragen aan het college, die inmiddels van een antwoord zijn voorzien. De reeds door de gemeente gemaakte kosten aan de Verkeerstorenweg zijn niet te zien als desinvestering, “maar als noodzakelijke kosten voor de huisvesting van de gemeentelijke organisatie totdat het nieuwe stadhuis is gerealiseerd”, aldus het college.

“In de scenariostudie van 16 januari 2019 – die de basis is voor het besluit van uw raad op 25 februari 2019 om het stadhuis te realiseren op Willemsoord – zijn de financiële aspecten voor verschillende scenario’s in beeld gebracht. In de scenariostudie is de locatie aan de Kerkgracht alleen als tijdelijke huisvesting en voor een deel van de gemeentelijke organisatie opgenomen. Dit in verband met de ruimtelijke beperkingen van het pand en de voorgenomen herontwikkeling door de eigenaar. In de scenariostudie was in twee van de drie scenario’s de aankoop van het pand aan de Verkeerstorenweg 3 opgenomen. De voorgenomen verkoop van het pand aan de Verkeerstorenweg 3 door de eigenaar levert in dit opzicht geen aanleiding op voor het doen van nader onderzoek.”

Het feit dat het pand aan de Verkeerstorenweg 3 te koop staat betekent naar de mening van het college niet dat er aanleiding is voor een heroverweging van het door de raad op 25 februari 2019 genomen besluit. “Dat besluit was gebaseerd op een scenariostudie waarin ook de optie van de koop van het pand aan de Verkeerstorenweg was opgenomen. De financiële uitgangspunten in de scenariostudie zijn bovendien in lijn met de huidige verkoopprijs.”

Kosten
Wethouder Michiel Wouters heeft de gemeenteraad vorige week toegezegd op grote hoofdlijnen te beschrijven wat het theoretische scenario, dat de locatie aan de Verkeerstorenweg benut zou worden, in financieel opzicht zou kunnen betekenen. Hieronder een globale indicatie.

Toon meer

Ronald Boutkan

Bovenstaand bericht is geplaatst door Ronald Boutkan, algemeen directeur van Regio Noordkop. Ronald woont in Den Helder en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

Wellicht ook interessant

Back to top button