Den HelderPolitiek

Den Helder doet mee met Regionale Ontwikkelingsmaatschappij

Den Helder – De Helderse raad heeft als eerste in de Noordkop ingestemd met het voorstel om deel te gaan nemen aan de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM). De ROM is een samenwerking tussen de gemeenten in Noord-Holland met als doel het stimuleren van de regionale economie door middel van investeringen in vernieuwende en duurzame ondernemingen. De provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam dragen ieder voor 40 miljoen euro bij. Andere deelnemende gemeenten leggen ieder één procent van de jaarlijkse begroting in.

Die ene procent is voor Den Helder een bedrag van zo’n twee miljoen euro. Voor een aantal fracties een te hoog bedrag om nu over te beslissen. Frans Klut van D66 vond dat er meer tijd nodig was om duidelijk te krijgen wat de verbinding aan de ROM precies inhoudt en welke risico’s er aan verbonden zijn. Hij kreeg hierover bijval van Behoorlijk Bestuur en Senioren Actief. Volgens hen waren de informerende vergaderingen over dit onderwerp te kort en was er onvoldoende ruimte voor vragen. Klut vroeg zich tevens af of de raad wel over de juiste expertise bezit om een weloverwogen besissing te maken.

Volgens de tegenstanders is het vooral onduidelijk wat deelname aan de ROM voor Den Helder zal opleveren. Er is niets vastgelegd over de verdeling van de investeringen over de verschillende gemeenten binnen de provincie, waardoor er bij sommige raadsleden de angst bestaat dat het zwaartepunt van de investering toch in de regio Amsterdam komt te liggen. Daarnaast heeft Texel aangegeven nog niet mee te willen doen, en is het volgens sommige raadsleden onduidelijk of Schagen zal meedoen. De coalitie in Schagen lijkt overigens overwegend positief over deelname aan de ROM, zo beaamde ook wethouder Kees Visser. Vanuit de initiatiefnemers van de ROM zelf wordt aangegeven dat zij het risico van een ongelijke verdeling van de gerealiseerde ontwikkelingen als reëel inschatten.

Visser verdedigde de noodzaak van de ROM tijdens de raadsvergadering. Hij begon met te zeggen dat het hier gaat om de allerlaatste ROM van Nederland. Alle andere provincies hebben er namelijk al een. Hij vond verbaal steun bij onder andere Rogier Bruin van de VVD. Die beargumenteerde dat de informatie over de ROM al veel langer beschikbaar was en dat eventuele vragen in de tussentijd hadden kunnen worden gevraagd aan het college. Hij benoemde dat het voorstel een geweldige kans is voor bedrijven in de regio en dat gebleken is dat er veel behoefte is aan deze vormen van krediet. In totaal gaat het om een fonds van 160 miljoen. De structuur van een ROM is volgens wethouder Visser ook het juiste investeringsvehikel om gebruik te kunnen maken van landelijke en Europese subsidies. Daarnaast gaat het om een resolverend fonds wat inhoudt dat de gemeente haar investering zal terugverdienen. PvdA fractievoorzitter Pieter Blank roemde voornamelijke de duurzame insteek van het fonds.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button