Den HelderPolitiek

Meerderheid raadscommissie voor mobiel cameratoezicht

Den Helder – De commissie Bestuur en Middelen heeft onder leiding van voorzitter Harmen Krul overleg gevoerd over het voorstel tot het wijzigen van de APV inzake het cameratoezicht binnen de gemeentegrenzen. Verder kwam het wijzigen van de financiering van Port of Den Helder en een wijziging op de verordening van de auditcommissie aan bod. In eerste instantie stond ook de nota Evenementenvergunningen 2020 geagendeerd, maar op verzoek van het college van B&W en met het oog op de coronacrisis is dit agendapunt voorlopig geschrapt. “Ingehaald door de realiteit”, aldus voorzitter Krul.

In de onderzoeksrapportage Publiek cameratoezicht in Den Helder worden aanbevelingen gedaan tot het herinrichten van de huidige situatie van publiek cameratoezicht, met onder meer het voorstel tot mobiel cameratoezicht in de openbare ruimte. Een meerderheid van de partijen kon zich vinden in het voorstel. Petra Bais, fractievoorzitter VVD, kort en bondig: “Wij zijn voor schoon, heel en veilig.”

De Stadspartij bracht het idee in om de mobiele camera te gebruiken bij ondergrondse vuilcontainers vanwege illegale stortingen. Henk Mosk, fractievoorzitter van D66, is voorstander om de mobiele camera in te zetten op Willemsoord. “Regelmatig vinden daar calamiteiten plaats. Niet alleen in het weekend, maar ook doordeweeks. Ik hoop dat dit ook wat kan betekenen voor Willemsoord.”

Welkome aanvulling
Wethouder Kees Visser, tijdens de commissievergadering optredend als vervanger van burgemeester Jeroen Nobel, constateerde dat een brede meerderheid van de partijen akkoord gaat met het vernieuwde cameratoezicht in Den Helder en de daarmee gepaard gaande wijziging in de APV. De wethouder gaf aan dat momenteel op zeven vaste plekken in de gemeente vast cameratoezicht is en dat de mobiele camera een welkome aanvulling hierop is.

“Tijdens evenementen of heel expliciet om iets te onderzoeken. In een bepaalde wijk, in een bepaalde hoek of een bepaalde container, het gaat over openbare veiligheid. De burgemeester heeft hiermee meer en een bredere capaciteit aan cameratoezicht, al moet er wel een noodzaak zijn om cameratoezicht in te zetten”, aldus de wethouder, die extra cameratoezicht op Willemsoord niet op voorhand uitsluit, maar het ophangt aan het kostenplaatje. “De politie in Alkmaar kijkt de beelden uit, 24/7. Dat is wel een ding. Meer camera’s betekent meer uitkijken. Dat geldt ook voor Willemsoord, er staat een kostenaspect tegenover de inzet van meer camera’s.”

Het voorstel voor wijziging van de APV inzake de uitbreiding van cameratoezicht met een mobiele camera gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering eind oktober. Alleen GroenLinks heeft aangegeven tegen het voorstel te stemmen.

Technisch verhaal
Verder werd in de raadscommissie Bestuur en Middelen gesproken over de wijze van financieren van Port of Den Helder. In 2019 was de raad reeds overeengekomen dat een lening van € 17,4 miljoen zou worden verstrekt. Het voorstel betreft een wijziging van deze financiering. In plaats van een lening heeft de gemeente Den Helder nu het voorstel gedaan voor een kapitaalverstrekking in de vorm van aandelen aan Port of Den Helder.

Commissielid Ouddijk van Behoorlijk Bestuur was van mening dat deze constructie niet goed is voor de portemonnee van de burger, maar wel voor het bedrijf. “Bij een lening heb je nog het idee dat het geld terugkomt.” Ook commissielid Van Essen van Senioren Actief heeft zijn bedenkingen. “Een lening biedt meer zekerheid dan aandelen die enorm in waarde kunnen dalen.”

Wethouder Visser gaf aan dat het niet om nieuw geld gaat of om meer geld. “Het is een technisch verhaal. We staan voor een onderhoudsopgave aan bruggen en sluizen over een langere periode.” De wethouder kon Behoorlijk Bestuur, GroenLinks en Senioren Actief niet overtuigen. Het voorstel wordt als bespreekpunt behandeld in de eerstvolgende raadsvergadering, eind oktober.

Auditcommissie
Tot slot waren de partijen het unaniem eens over het voorstel tot een wijziging op de verordening van de auditcommissie. Voorzitter van deze commissie, Henk Mosk, gaf een korte toelichting. “Met het voorstel wordt beoogd de taken van de auditcommissie te verduidelijken. Die waren te algemeen. Het voorstel geeft nu specifieker aan waar de auditcommissie zich mee bezig houdt. Het is een behoorlijke verbetering ten opzichte van het vage takenpakket zoals het er lag”, aldus Mosk.

Het voorstel gaat eveneens als hamerpunt naar de raadsvergadering voor besluitvorming.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button