Schagen

Zoek naar maatregelen met minder milieugevolgen voor leefomgeving in Omgevingsvisie Schagen

Schagen – Zoek voor de Omgevingsvisie Schagen naar maatregelen die leiden tot minder negatieve milieugevolgen voor de leefomgeving. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over het milieueffectrapport bij de visie. De gemeente Schagen had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.

De Omgevingsvisie Schagen is een strategische visie op de ontwikkeling van de leefomgeving tot 2040. Schagen heeft acht speerpunten geformuleerd, zoals ‘gezinsvriendelijk’ en ‘een nationale en internationale rol op het gebied van recreatie, wetenschap en nieuwe vormen van landbouw’. Voordat de gemeente een besluit neemt over de omgevingsvisie, zijn de milieugevolgen ervan onderzocht in een milieueffectrapport.

Het rapport laat goed zien wat de gevolgen van de omgevingsvisie zijn voor de leefomgeving. Ook wordt duidelijk weergegeven of doelen worden gehaald. Het milieueffectrapport laat zien dat de omgevingsvisie onder andere negatieve gevolgen heeft op natuur en landschap bij uitbreiding van bedrijven en woningbouw in het buitengebied. Zoek naar maatregelen die leiden tot minder negatieve milieugevol-gen voor bijvoorbeeld landschap en biodiversiteit, is het advies van de Commissie.

De Commissie adviseert het milieueffectrapport eerst aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de Omgevingsvisie.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button