Den Helder

Huurachterstanden Willemsoord langzaam ingelopen

Den Helder – De huurachterstanden van bedrijven op Willemsoord zijn inmiddels afgenomen tot €165.000.-. Dat blijkt uit een rapportage over de verbonden partijen die het college aan de gemeenteraad heeft gestuurd. Daarmee zijn de achterstanden in de afgelopen twee jaar ongeveer gehalveerd.

In oktober 2020 kon in het toenmalige rapport worden gelezen dat er betalingsachterstanden waren ontstaan door de coronacrisis. Die bedroegen in totaal ruim drie ton. In 2020 en 2021 heeft Willemsoord BV aan ondernemers die langer dan drie maanden hun deuren moesten sluiten een huurcompensatie verleend voor die periode. Waar achterstanden zijn ontstaan is de directie in gesprek gegaan met de ondernemer.

De huurachterstanden moeten volledig terugbetaald worden, zo laat directeur Ariane Hoog weten: “Het uitgangspunt is altijd geweest dat de achterstand moet worden betaald en dat er geen sprake is van kwijtschelding. Dit uitgangspunt geldt nog steeds. Inmiddels worden de achterstanden door de huurders ingelopen nu er geen restricties meer zijn.” Wethouder Michiel Wouters zegt dat er op dit moment geen signalen zijn van problemen bij het terugbetalen. Er is door Willemsoord wel een reserve opgenomen in de begroting, voor het geval dat de schuld toch niet ingelopen kan worden.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button