Den HelderHollands KroonKop van Noord-HollandNoord-HollandPolitiekSchagenTexel

Netcongestie: “Aansluiting op het energienet wordt een politieke keuze”

Kop van Noord-Holland – We zijn het niet gewend, maar zullen toch moeten leren leven met schaarste op het energienet. Die boodschap kreeg de Regionale Raadscommissie Noordkop donderdagavond. Steeds vaker moet netbeheerder Liander nee verkopen aan bedrijven. De provincie werkt inmiddels aan een ‘Energievisie’, waarmee aansluiting op het energienet zal gaan afhangen van bestuurlijke en politieke overwegingen.

Tijdens de Regionale Raadscommissie Noordkop, waarin de gemeenteraden van Schagen, Den Helder, Hollands Kroon en Texel zijn vertegenwoordigd, werd allereerst een update gegeven over de Regionale Energiestrategie. Odile Rasch van Energieregio Noord-Holland Noord vertelde de aanwezige raadsleden dat ze zich moeten opmaken voor nieuwe participatieprojecten. Er heeft veel inspraak plaatsgevonden om tot een aantal zoekgebieden te komen voor onder andere de nieuwe windmolens en zonneparken, maar wanneer dingen straks concreet worden staan er ongetwijfeld een stuk meer mensen met een mening op.

De volgende stap is het verwerken van de RES in het omgevingsbeleid van gemeenten. Dan is de gemeenteraad weer aan zet. Rasch gaf toe dat het toch gek voelt om te praten over ontwikkelingen op het gebied van energieproductie, wanneer de transport van die energie op dit moment problematisch blijkt. Wies Thesingh, aanwezig namens de provincie, vertelde dat er in Noord-Holland al jaren wordt gekeken naar uitbreiding van het net. Dat er nu onvoldoende capaciteit is komt niet omdat de provincie heeft zitten slapen, zei Thesingh. Op groei was al gerekend, maar de groei is een stuk sneller gegaan dan verwacht. De bouw van een transformatorstation duurt alles bij elkaar zeven jaar, dus een vlugge oplossing zit er niet in.

Politieke keuze
Er wordt wel veel gedaan, zei Thesingh. In Noord-Holland wordt op dit moment via honderd projecten aan het net gewerkt. Vijftig van die projecten zijn in Amsterdam, maar ook in de Noordkop wordt gewerkt aan de netcapaciteit. Samen met gemeenten, de netbeheerder en andere partners wordt gekeken naar slimme oplossingen voor de opslag en transport van energie. De gemeente kan volgens Thesingh bijdragen met lokale kennis. Wanneer een bedrijf niet kan worden aangesloten op het netwerk van Liander kloppen ze ook vaak aan bij de lokale overheid.

Die aansluiting gaat nu nog op basis van: ‘Wie het eerst komt wie het eerst maalt.’ Dat was nooit een probleem, maar met schaarste komt politiek. De provincie werkt daarom aan een ‘Energievisie’, waarin beschreven staat wat eerst wordt aangesloten en waar. Gemeenten worden gevraagd om input. Uiteindelijk zal de visie ook in het gemeentelijk beleid geborgd moeten worden. Zo wordt aansluiting op het energienet een politieke overweging: De volksvertegenwoordigers besluiten welke ontwikkelingen belangrijk zijn en wel- of niet worden aangesloten. Volgens de woordvoerders van de provincie en het energienet een historische situatie.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

3 reacties

  1. RES alweer zo’n boven gemeentelijk orgaan waar ik als inwoner niet om gevraagd heb en geen enkele grip op heb!

  2. En wetende dat de politiek hier alleen nog maar foute keuzes maakt zeer geruststellend…..

  3. Mijn reactie hierboven is niets te veel gezegd: de VN agenda 2030 is heilig voor de voorzitter, ondank dat nu wel is bewezen dat oorzaak van de klimaat maatregelen wetenschappelijk achterhaald zijn. Kennelijk gaat de provincie, al dan niet onder dwang van idioten in Den Haag, gewoon door met achterhaalde windparken en het knevelen van de burger, gelardeerd met het strooien van hier en daar wat geld (uiteindelijk met zulke blunders altijd te weinig)! Over kernenergie, nu door geleerden aangetoond het enige praktische alternatief, mocht niet gesproken worden door de Stalinistische voorzitter. Het leek wel een Groen Links/D66 partij congres waar het programma heilig verklaard is en niet ter discussie gesteld mag worden.

Back to top button
%d bloggers liken dit: