Hollands Kroon

Doeltreffende aanpak verhalen schade openbare ruimte

Hollands Kroon – Defecte straatverlichting? Beklad parkbankje? Omvergereden verkeersbord? Er wordt helaas nogal wat vernield in gemeente Hollands Kroon. Naast dat ze de schade zo snel mogelijk proberen te herstellen, spannen ze zich ook in om de schades te verhalen op de veroorzaker.

Het herstellen van de vernielingen kost behoorlijk veel geld. Van enkele honderden tot duizenden euro’s. Gelukkig keert de veroorzaker of verzekeraar regelmatig uit. Dit jaar heeft de gemeente € 109.000,- ontvangen van de veroorzaker of waarborgfonds voor het herstel van de vernielingen in de openbare ruimte.

Belangrijke bijdrage
Wanneer inwoners van Hollands Kroon zien dat iemand moedwillige schade veroorzaakt aan een lantaarnpaal, voetpad, fietspad, prullenbak of groenvoorziening, kunnen zij hier een melding van maken via de Fixi-app of contact opnemen met gemeente Hollands Kroon. Een anonieme melding maken is ook mogelijk. Dat kan via meldmisdaadanoniem.nl.

Toon meer

Cathy Niesten

Mijn naam is Cathy Niesten (20) en ik ben redacteur bij Regio Noordkop. Ik ben geboren en getogen in Den Helder en bereikbaar via cathy@regionoordkop.nl.

Wellicht ook interessant

Back to top button