Noord-Holland

Grote respons inwoners Noordkop op vragenlijst GGD

Noordkop – Inwoners van Noord-Holland Noord lijken meer bereid om deel te nemen aan gezondheidsonderzoek. Zo blijkt uit de tussentijdse respons van de GGD Gezondheidsmonitor 2020. Ruim 16.000 inwoners hebben de vragenlijst van dit onderzoek ingevuld. Vooral inwoners van 60 tot 80 jaar hebben goed gereageerd.

GGD Hollands Noorden vraagt toch aan de mensen die afgelopen week een tweede herinneringsbrief hebben ontvangen, om alsnog de vragenlijst in te vullen, online of op papier. Zo’n 65% procent van de aangeschreven inwoners heeft nog niet gereageerd op de oproep om deel te nemen. “We hopen met name dat inwoners in de leeftijd van 18 tot 40 jaar nog reageren, vooral mannen”, aldus epidemioloog en projectleider Mandy van den Brink.

Juist in deze coronatijd hoort de GGD graag hoe het met de inwoners van Noord-Holland Noord gaat. Daarom is het belangrijk dat de respons op het onderzoek toeneemt. De GGD Gezondheidsmonitor levert informatie op over een breed scala aan gezondheidsaspecten. Denk aan voeding, roken, eenzaamheidsgevoelens, mantelzorg, vrijwilligerswerk, lichamelijke beperkingen en geluidshinder. Insturen van een vragenlijst kan nog tot december.

Landelijke samenwerking
De GGD Gezondheidsmonitor wordt uitgevoerd in opdracht van de zeventien gemeenten in Noord-Holland Noord. In de regio zijn willekeurig ruim 46.500 inwoners uitgenodigd deel te nemen aan het onderzoek. Alle GGD’en in Nederland voeren dit onderzoek gelijktijdig uit. Door samenwerking van de GGD’en met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert dit grootschalige gezondheidsonderzoek ook informatie op voor landelijk beleid. De resultaten worden medio 2021 bekendgemaakt.

Meer informatie over de GGD Gezondheidsmonitor 2020 vindt men op ggdhn.nl.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button