Hollands Kroon

Raad Hollands Kroon unaniem akkoord met begroting

Hollands Kroon – Het kan nog steeds in Hollands Kroon. Met deze zin begint de begroting voor 2021 die afgelopen donderdagavond aan de gemeenteraad voor lag. De begroting is sluitend. Onder aan de streep staat de begroting €2.063.558,- in de plus. Hierover heeft de raad zijn waardering uitgesproken.

De onzekerheid rondom corona maakt een voorspelling niet makkelijk, daarvan is de raad zich bewust. Er is een motie ingediend (VVD, CDA, OHK, D66, CU) waarin het college wordt verzocht om een corona steunfonds op te richten. Deze kon rekenen op genoeg steun met 16 voor en 13 tegen.

De gemiddelde gemeentelijke lasten bedragen voor 2021 voor een meerpersoonshuishouden € 814,-. Voor een eenpersoonshuishoudens is dit gemiddeld € 690,-. Voor de OZB (onroerendezaakbelasting) is het gemiddelde bedrag € 260,-.

Vrijstelling toeristenbelasting
In een motie (VVD,CDA,OHK) werd verzocht om vrijstelling voor toeristenbelasting voor tijdelijke medewerkers alsnog in de regels voor 2020 op te nemen. Deze is gesteund door de meerderheid van de raad met 20 stemmen voor en 9 tegen.

In de begroting staat een structureel bedrag voor de KopGroep Bibliotheken van € 125.662,-. Voor dit punt is een motie ingediend (SHK, PvdA, GL, CU, D66, LADA, OHK). Hierin wordt verzocht dit bedrag te verhogen naar € 150.000,-. Deze motie is aangenomen met 19 stemmen voor en 10 tegen.

Begroting
Voor het waarborgen van de veiligheid is in de begroting budget vrijgemaakt voor minimaal vier extra boa’s. Voor het stimuleren van dag- en verblijfsrecreatie is €20.000,- begroot. Er is €91.416,- vrijgemaakt voor onderhoud aan de Niedorphal. De begroting is unaniem aangenomen. Dit geldt ook voor noodzakelijkheden en wensen bij de programmabegroting 2021 en belastingverordeningen en de nota tarieven 2021. Weten wat nog meer in de begroting is opgenomen? Bekijk de begroting dan via deze link.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button