Den HelderPolitiek

Fracties huiverig over investeren in gemeentelijke organisatie

Advertentie:

Den Helder – De gemeenteraad staat niet te springen om structureel €450.000,- vrij te maken voor formatieuitbreiding van de gemeentelijke organisatie. Ook voor het doen van een incidentele bijdrage ter hoogte van €600.000,- ten behoeven van automatisering willen veel fracties nog wel wat meer informatie hebben, zoals waar het geld precies voor gebruikt zal worden. Volgens het college is het geld nodig om de complexe en constant veranderende organisatie kwalitatief op peil te houden.

Vorig jaar besloot de gemeente al jaarlijks €900.000,- extra te gaan investeren om binnen de organisatie veranderingen door te voeren. Van dit geld is onder andere een traineepool ingericht. In de laatste begroting viel te lezen dat in Den Helder de werkdruk voor ambtenaren is toegenomen en dat er jaarlijks een half miljoen extra geïnvesteerd moet worden. De nieuwe structurele investering zal ook gebruikt worden om nieuw personeel te werven.

In de kadernota stond al een structurele formatiebehoefte van €450.000,- benoemd, met daarbij de opmerking dat deze tijdens de volgende raadsperiode pas gevraagd zou worden. Een incidentele bijdrage van €600.000,- om in automatisering en ICT te investeren stond er niet in. Deze is nodig om de groeiende vraag naar een veilige en niet locatie gebonden werkomgeving te faciliteren. Volgens het college biedt de septembercirculaire, waarmee de gemeente geld krijgt van het Rijk, voldoende middelen om deze investeringen te doen.

Zorgen voor behoud
Het voorstel om te investeren werd maandagavond tijdens de commissievergadering Bestuur en Middelen besproken. Daar bleek dat een groot deel van de fracties het niet meteen zag zitten om akkoord te gaan. Sjoerd Oudijk liet namens Behoorlijk Bestuur weten dat zij geen onderbouwing zien waarom het extra geld ook tot extra resultaat zal leiden. Van de eerder geïnvesteerde €900.000,- is kennelijk ook weinig terecht gekomen, anders was er geen extra investering nodig, aldus Oudijk. Behoorlijk Bestuur ziet liever dat de gemeente investeert in behoud van het huidige personeel en zorgt dat werken voor Den Helder weer leuk is.

Ook Ron Meijering van Samen Actief gaf aan signalen te hebben ontvangen dat er veel verloop is binnen de ambtelijke organisatie in Den Helder. Dat lek zou eerst gedicht moeten worden. De VVD gaf aan de problemen binnen de organisatie wel te erkennen maar is van mening dat het beschikbaar stellen van voldoende financiële middelen de minimale vereiste is voor het oplossen van deze problematiek. Het CDA en Beter voor Den Helder waren beide van mening dat de structurele bijdrage een beslissing is die in principe door de volgende gemeenteraad gemaakt moet worden. Voor de incidentele bijdrage zou de wethouder volgens hen met een veel betere uitleg moeten komen. Richard de Graaf liet namens GroenLinks weten dat zij juist wel noodzaak zagen voor snel handelen, omdat de krapte op de arbeidsmarkt ook betekent dat het vinden van nieuw personeel erg lastig zal zijn.

Dringende noodzaak
Wethouder Michiel Wouters gaf aan dat de eerdere investering van €900.000,- wel degelijk een positief resultaat heeft gehad, maar dat de organisatie nu eenmaal heel snel moet veranderen. De krapte op de arbeidsmarkt helpt daarbij ook niet. Daarnaast wordt er in Den Helder al vier jaar gewerkt aan het terugdringen van de uitstroom van personeel en dat lukt volgens Wouters erg goed. Hoewel het college zich ervan bewust is dat het voorstel mogelijk onverwachts komt is er wel echt een dringende noodzaak. Na vragen van CDA fractievoorzitter Krul kon de wethouder niet direct vertellen wat de gevolgen zouden zijn als de raad niet akkoord gaat met het voorstel, maar hij komt hier nog op terug. Daarbij zal hij ook een aanvullende toelichting geven over de wijze waarop de investering zal worden ingezet. Het CDA en Behoorlijk Bestuur kondigden beide al een amendement aan. Tijdens de raadsvergadering van 20 december wordt het voorstel besproken en zal er een besluit volgen.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button