Cultuur/NatuurHollands Kroon

Hollands Kroon gaat 138 bomen bij het Terpbos omzagen, maar plant ze ook terug

Advertentie:

Wieringerwerf – De gemeente Hollands Kroon gaat door met de kap van 138 bomen in het Terpbos, maar legt vast dat er binnen twee jaar evenveel op hetzelfde perceel worden terug geplant. Dat is de uitkomst van de bezwaarprocedure die een groep inwoners van Wieringerwerf tegen de gemeente had aangespannen. De kap van de bomen is nodig voor de bouw van Campus de Terp.

De bestuursrechter besloot in oktober dat de gemeente nog geen bomen mocht kappen zolang de bezwaarprocedure liep, aldus het Noordhollands Dagblad. Vervolgens is uit overleg tussen de indieners van het bezwaar en de gemeente gekomen dat enkele bomen wel alvast mochten verdwijnen, om de bouw van de nieuwe campus niet onnodig te verhinderen. Echter waren de inwoners nog steeds van mening dat ongeveer 100 van de 138 bomen in kwestie niet gekapt zou hoeven worden. Het bezwaar tegen die kap werd daarom gehandhaafd.

Het college besluit nu geen gehoor te geven aan de bezwaren van de inwoners: “Er is aangetoond dat er geen sprake is van onevenredige aantasting van natuurwaarden als gevolg van de kap van 138 bomen. Ook worden de waarden van dorps- en landschapsschoon niet onevenredig aangetast.” Het belang van de bouw van de campus weegt zwaarder dan de bomen, aldus de Commissie Bezwaarschriften: “Geen van die bomen vertegenwoordigt een bijzondere waarde voor natuur, dorpsschoon of het landschap.” Het college schaart zich achter deze conclusies.

Herplant
Op één punt krijgen de bezwaarmakers wel gelijk. Hoewel de gemeente al had aangegeven de 138 bomen te zullen herplanten was volgens hen onvoldoende uitgewerkt waar, wanneer en hoe de bomen zouden terugkomen. De commissie is het eens met de bezorgde inwoners dat er sprake was van onvoldoende zekerheid. Het college geeft hier gehoor aan en wijzigt daarom de verleende omgevingsvergunning door een passage toe te voegen: “Uiterlijk binnen 2 jaar na gereedkomen van het project Campus De Terp, moeten er minimaal 138 bomen worden geplant op het perceel Badweg 1 in Wieringenwerf.”

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button