Hollands KroonKop van Noord-HollandPolitiek

Kabinet zegt participatie over nieuw transformatorstation toe

Kop van Noord-Holland – Het kabinet heeft in een brief aan de Tweede Kamer toegezegd dat er een uitgebreid participatieproces komt rondom de realisatie van een nieuw 380kV transformatorstation in de Kop van Noord-Holland. De gemeente Hollands Kroon heeft de provincie daartoe eerder opgeroepen. De meest waarschijnlijke locatie voor het massale station is het gebied rondom Middenmeer.

De Kamerbrief heeft betrekking op de voortgang van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat. Hierin beschrijven minister Adriaansens (EZK) en minister Jetten (Klimaat en Energie) welke grote projecten het Rijk de komende jaren uitvoert binnen de energievoorziening. In de brief refereert het kabinet onder andere aan de uitbreiding van wind op zee. Zij anticipeert op een nieuwe aanlanding in Noord-Holland Noord.

Dat is op zichzelf geen nieuws. Via de energievisie van de provincie Noord-Holland werd de gemeente Hollands Kroon recent al geconfronteerd met het bericht dat hiervoor meerdere grootschalige investeringen in de energie-infrastructuur nodig zijn. Dit zorgde voor enige ophef onder de bewoners van de Wieringermeer. De meest ingrijpende is de bouw van een 380kV transformatorstation, met een omvang tot wel 150 bij 500 meter. Hierop trok de gemeente aan de bel, omdat zij van mening is dat inwoners beter betrokken moeten worden bij de planvorming.

Participatie en samenwerking
Nu blijkt uit de brief van het kabinet dat de landelijke overheid in ieder geval van plan is hier gehoor aan te geven: “We zijn ons ervan bewust dat het hier gaat om een grote ruimtelijke ingreep waarvoor een gedegen participatieproces opgezet wordt om regionale belangen goed in het oog te houden”, aldus de ministers. Daarbij maken zij de opmerking dat het mogelijk is dat de plannen niet doorgaan en er dus voor niets allerlei stappen zijn genomen.

In het geval dat de aanlanding van wind op zee niet naar de Kop van Noord-Holland komt is een transformatorstation nog steeds nodig, zij het een kleinere: “Indien gedurende het planproces blijkt dat er geen aanlanding gerealiseerd zal worden in de Noord-Holland Noord, zullen we afschakelen naar een verbinding met minder circuits, waarvoor een nut en noodzaak bestaat.” Verder valt op dat het Rijk de gemeente niet noemt wanneer het gaat om de beslissing over de locatie voor het transformatorstation: “Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werkt met TenneT in gezamenlijkheid met de provincie Noord-Holland aan de ruimtelijke inpassing.”

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button