Den HelderMaritiemPolitiek

Meerderheid gemeenteraad steunt overeenkomst voor 10 jaar met Port of Den Helder

Den Helder – Een meerderheid van de Helderse gemeenteraad heeft dinsdagavond, zij het na een enkel fel debat, ingestemd met het aangaan van een 10-jarige Service Level Agreement (SLA) met havenbedrijf Port of Den Helder. In die periode van 10 jaar ontvangt de Port ieder jaar 1,5 miljoen euro voor het onderhoud aan de haveninfrastructuur.

Het besluit van de gemeenteraad is een eerste voorlopige conclusie op de discussie rondom het havenbedrijf. Voorlopig, omdat er begin volgend jaar al gekeken gaat worden naar investeringen in de commerciële tak van het bedrijf. In het oorspronkelijke collegevoorstel was namelijk ook een groot bedrag gereserveerd voor de ontwikkeling van de bedrijfsvoering, voornamelijk gericht op de uitbreiding van wind op zee en waterstof. Op verzoek van de raad werd die 17 miljoen euro nog even in de wacht gezet. De overeenkomst waar nu mee is ingestemd betreft slechts het onderhoud van de publieke haveninfrastructuur.

Publieke infrastructuur, dus een publieke taak. Het havenbedrijf is slechts de uitvoerende partij wat betreft de onderhoudstaken. De gemeente is verantwoordelijk. Toch was het geen gegeven dat de gemeenteraad zomaar geld beschikbaar zou stellen. Zelfs op het ‘gesplitste’ voorstel was flinke kritiek, vooral vanuit de oppositie. Zo vroeg Behoorlijk Bestuur zich af of het gevraagde geld nu echt de laatste investering zou zijn en stelde Fractie Bazen dat er nog meerdere stukken technische informatie ontbrak. Ook fractie Pastoor was fel tegen: Fractievoorzitter Michel Pastoor stelde dat het nog steeds gissen is wat er werkelijk allemaal speelt met het havenbedrijf. De voltallige raad was het erover eens dat het proces rondom de informatievoorziening slecht was verlopen.

Aansluiten bij de energietransitie
VVD raadslid en voormalig havenwethouder Kees Visser beschuldigde de gemeenteraad echter van besluiteloosheid. Het wantrouwen richting het havenbedrijf is volgens hem misplaatst: “Er is een potentiële rol weggelegd voor Den Helder wat betreft de miljardeninvesteringen in de Noordzee. Wat doen we in Den Helder? Nog maar eens onderzoeken of onze haven geschikt is? Wispelturigheid en besluiteloosheid doet onze omgeving twijfelen.” Daarnaast maken verschillende partijen zich volgens de VVD schuldig aan ‘rolvermenging’: Ze gaan op de stoel van de uitvoerder zitten. Tegen de SLA stemmen betekent voor Visser een politieke keuze voor het niet willen aansluiten bij de nationale en Europese ambities wat betreft de energietransitie: “Kijk dan niet gek op als ons huisje stilletjes voorbij wordt gereden.”

Eerste stap
Volgens de coalitiepartijen wordt er met het goedkeuren van de SLA een goede eerste stap genomen met de aanbevelingen uit het Panteia rapport. Daarin staat namelijk dat zo’n overeenkomst voor specifiek de onderhoudsopgave een goed idee is. Leo van Esdonk van Fractie Pastoor viel de coalitie aan op het feit dat de eerste aanbeveling uit datzelfde rapport, namelijk een gesprek tussen het bestuur van het havenbedrijf en de gemeenteraad, nog steeds niet was opgevolgd. Dat het merendeel van de partijen beweerde dat met het raadsbesluit invulling zou worden gegeven aan die aanbevelingen klopte volgens hem dus ook niet.

Fractie Pastoor vond dan ook dat de gemeenteraad niet goed geïnformeerd is: “Op deze manier geven we het havenbedrijf een vrijbrief om maar te doen wat zij zelf wil en dat terwijl er nog geld in de kas zit waar niks mee is gedaan.” Harmen Krul van het CDA gaf Van Esdonk gelijk over het feit dat het overleg met het bestuur had moeten plaatsvinden, maar was het er niet mee eens dat de raad onvoldoende geïnformeerd was: “Ik heb sinds ik raadslid ben nog geen enkel dossier meegemaakt waarbij door het college zoveel inhoudelijke informatie is gegeven”, zo concludeerde hij. Uiteindelijke stemde alleen Behoorlijk Bestuur en Fractie Pastoor tegen het voorstel.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button