Defensie

Drie nieuwe onderzoeken Veiligheid Defensie

Den Helder – De inspectie Veiligheid Defensie begint dit jaar met drie nieuwe onderzoeken naar thema’s die verband houden met de veiligheid van defensiemedewerkers. Deze nieuwe onderzoeken, de vijftien lopende onderzoeken en de eigen doorontwikkeling van de inspectie staan beschreven in het Werkprogramma 2021. Een planning die overigens niet in beton is gegoten, want voorvallen en het onderzoek daarnaar zijn niet te voorspellen.

Lessen trekken uit Covid-19
‘Defensie ondersteunt’, stond in de media tijdens de uitbraak van de Covid-19 pandemie. Ook tijdens die buitengewone omstandigheden moeten veilige arbeidsomstandigheden voor het defensiepersoneel gegarandeerd zijn. De IVD gaat onderzoeken in hoeverre het veiligheidsmanagement van Defensie is ingericht op het beheersen van de gevolgen voor Defensie van een dergelijke pandemie en welke lessen de organisatie trekt om voorbereid te zijn op dit soort situaties.

Inzet in het buitenland
Om de veiligheid van Nederlandse militairen gedurende de inzet van de krijgsmacht in het buitenland in beeld te brengen, is de IVD in 2020 het ‘Onderzoeksprogramma veiligheid bij inzet buitenland’ gestart. In 2021 start een derde onderzoek in deze reeks, dat zich concentreert op de operationele uitvoering van een buitenlandse inzet. Vanwege de COVID-crisis is het op dit moment nog niet duidelijk welk gebied zal worden bezocht. In de loop van 2021 wordt dit bepaald.

Systeemgericht toezicht
De IVD begint in 2021 met het systeemgericht toezicht. Met deze vorm van toezicht beoordeelt de IVD periodiek de opzet, het bestaan en de werking van het veiligheidsmanagementsysteem bij de defensieonderdelen. Het gaat daarbij om zowel de fysieke als sociale veiligheid. Het gaat in eerste instantie om pilots bij twee defensieonderdelen.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button