Hollands KroonMaritiem

Informatieavond onderzoek toekomst haven Den Oever

Advertentie:

Den Oever – De gemeente Hollands Kroon organiseert een informatieavond over de haven van Den Oever op 25 januari. Het zijn spannende tijden in de havens van de regio Noordkop. Van oudsher is de garnalenvisserij één van de belangrijkste economische dragers van de haven in Den Oever. De onzekerheid in deze sector, samen met vele andere ontwikkelingen is de aanleiding geweest van een onderzoek/verkenning naar de toekomst van de haven van Den Oever.

Economisch gezonde haven
Centrale vraag in het onderzoek: hoe houdt men een economisch gezonde, duurzame en bij de gemeente passende haven, ook op de langere termijn? Over de resultaten van deze verkenning informeert de gemeente belangstellende inwoners graag. Dit doen ze tijdens een informatiebijeenkomst op woensdagavond 25 januari van 20.00 tot 22.00 uur in Het Vikingschip in Den Oever. Belangstellenden zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn en kunnen zich aanmelden via de pagina van de gemeente.

Adviesbureau Wing
De afgelopen maanden is vanuit het bedrijf Wing aan deze verkenning gewerkt. Wing heeft vanaf 2011, in opdracht van het ministerie van LNV, het proces begeleid tot akkoorden over visserij door kotter- en garnalenvissers in beschermde Natura2000-gebieden van de Noordzee (VIBEG). Ook adviseerde Wing over de gebiedsontwikkeling “Wieringerhoek” samen met ingenieursbureau Witteveen+Bos.

Op zoek naar de gemene deler is in samenspraak met de omgeving en de gebruikers een breed scala aan perspectieven en belangen meegenomen. In het rapport “Den Oever: verborgen parel van Wieringen” staan de concrete adviezen aan de gemeente verwoord.

Tijdens de bijeenkomst gaat de gemeente in op de aanbevelingen die het onderzoek heeft opgeleverd. Vervolgens wordt spreekwoordelijk het net opgehaald om reacties op de rapportage en de aanbevelingen te verzamelen. Er zal voldoende ruimte zijn voor interactie, verdieping en aandachtspunten. De opgehaalde reacties worden meegenomen in de oplegnotitie van de rapportage, die in februari 2023 door het college aan de gemeenteraad aangeboden wordt ter bespreking.

Resultaten en reacties
Vanaf 19.30 zijn belangstellenden die zich hebben opgegeven via de gemeentelijke pagina welkom op locatie, voor koffie, thee en wat lekkers. Om 20.00 start het programma. 

Ronald Lanters (Wing, voorzitter bijeenkomst) heet iedereen welkom en licht het programma toe. 
Wethouder Robert Leever (Onafhankelijk Hollands Kroon) schetst de aanleiding voor het door Wing uitgevoerde onderzoek en de interesse en het belang van de gemeente in de opgeleverde resultaten. Vervolgens worden reacties van deelnemers op de adviezen en aanbevelingen in de rapportage opgehaald.

De gemeente Hollands Kroon vraagt belangstellenden om zich vooraf aan te melden via het aanmeldformulier. Na aanmelding ontvangt men een bevestiging en het rapport. Mocht men niet de mogelijkheid hebben om bij de informatieavond aan te sluiten, maar wel de rapportage in willen zien dan kan men deze ook via pagina opvragen of andere vragen over de bijeenkomst stellen.

Toon meer

Richard de Graaf

Richard is werkzaam bij Regio Noordkop als weekendredacteur. Hij is bereikbaar via richard@regionoordkop.nl Nieuws voor de omroep? Stuur het naar nieuws@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button